Darbu plānojums 2018./2019. akadēmiskā gada RUDENS semestrī

3. - 17. septembris - gala pārbaudījuma darba tēmas iesniegšana Ģeomātikas katedrā;
17. septembris plkst. 10.00 - prakse pārskata aizstāvēšana;
10. oktobrī plkst. 10.00 - RTU 59. SZK apakšsekcija “Ģeomātika” (pieteikšanās nosūtot darba autoru, darba nosaukuma anglisko un latvisko versiju uz epastu geomatika@rtu.lv);
30. oktobris plkst. 10.00 - gala pārbaudījuma darbu pirmā priekšaizstāvēšana;
27. novembris plkst. 10.00 - gala pārbaudījuma darbu otrā priekšaizstāvēšana;
18. decembris - prakse pārskata aizstāvēšana (laiks tiks precizēts);
18. decembris - gala pārbaudījuma darbu pirmās redakcijas iesniegšana (75%);
7. janvāris - gala pārbaudījuma iesieto darbu iesniegšana Ģeomātikas katedrā;
22. - 25. janvāris - gala pārbaudījuma darbu aizstāvēšana (diena un laiks tiks
precizēts).

Aicinām pieteikties CLGE konkursam 2018

Arī šogad norisinās CLGE rīkotais studentu konkurss, kura ietveros ir iespēja vinnēt 1000€. Aicinām visus studentus, kas 2017./2018. mācību gadā aizstāvēja diplomdarbus, pietiekties šim konkursam un varbūt jau atkārtori varēsim lepoties ar RTU sniegumu šajā konkursā. 

Plašāka informācija saitēs: 

   •2018. gada nolikums ;

   •https://www.gsa.europa.eu/.

 

 

Seko studentam 2018

«Seko studentam»  ir Rīgas Tehniskās universitātes  organizēts pasākums, kurā 10. – 12. klases skolēniem tiek dota iespēja pavadīt 1 vai 2 dienas kopā ar studentu no viņu interesējošās studiju programmas, lai iepazītu izvēlētās studijas.

Pieteikšanās un reģistrēšanās:  no 1. līdz 22. februārim
Sekošana: 12. – 23. marts

Darbu plānojums 2017./2018. akadēmiskā gada PAVASARA semestrī

februāris – noslēguma darbu tēmu iesniegšana un apstiprināšana;
2. marts, plkst. 11.00 - studiju priekšmeta Prakse atskaites aizstāvēšana;
23. marts, plkst. 10.00 - bakalaura/maģistra darbu pirmā priekšaizstāvēšana;
25. - 27. aprīlis - bakalaura/maģistra darbu otrā priekšaizstāvēšana (tiks precizēts);
25. - 27. aprīlis - RTU 59. Studentu zinātniski tehniskā konference (tiks precizēts);
7. maijs, plkst. 12.00 - studiju priekšmeta Prakse atskaites priekšaizstāvēšana;
14. maijs - bakalaura/maģistra darbu 75% gatavība (pielaišana aizstāvēšanai);
28. maijs - bakalaura/maģistra iesieto darbu iesniegšana Ģeomātikas katedrā;
13. jūnijs, plkst. 10.00 - bakalaura/maģistra darbu aizstāvēšana;
21. jūnijs - izlaidums Arēnā Rīga.
 

Pages