8. Strūves ģeodēziskā loka koordinācijas komitejas tikšanās

Pagājušā mēneša sākumā notika 8. Strūves ģeodēziskā loka koordinācijas komitejas tikšanās, kurā piedalījās arī Ģeomātikas katedras pasniedzēji - J. Kaminskis un M. Kaļinka. Šogad komiteja notika Sanktpēterburgā, kur dalībnieki dalījās pieredzē par šī pasaules mantojuma, Strūves ģeodēziskā loka, aizsardzību, saglabāšanu, popularizēšanu u.c. Materiāli par tēmām pieejami šeit.