Semināri

ĢIS dienai 2021 veltīts seminārs-diskusija 'Starptautiskā tiešsaistes ĢIS diena starp kontinentiem Rīga (RTU) - Gveru (MSU)'


  • Gravimetric data for more accurate point coordinates and geophysical exploration or straight in the sky /J. Kaminskis, RTU/
  • Translational and implementation geoinformation Science in Global Health /P. T. Makanga, MSU
  • GIS and Environment research: Experiences from Zimbabwe /T. Marambanyika, MS
  • At the turn of the GIS and BIM era and across continents /M. Kaļinka, RTU/
  • GNSS effectiveness in studies and life, and after 10 years /J. Zvirgzds, RTU/
  • Use of night lights for urban renewal /J. Useya, MSU/
  • The digital twins of our cities, incl. monitoring of historic buildings /M. Reiniks, RTU/

ĢIS dienai 2020 veltīts seminārs-diskusija


Diskusijā-seminārā piedalījās RTU (M. Kaļinka), LU (A. Markots) un LMB (U. Krutova) pārstāvji, kas dalījās gan ar ĢIS aizsākumiem Latvijā, gan diskutēja par šobrīd esošo situāciju un nākotnes tendencēm.* 

*2020. gada ĢIS dienas seminārs-iskusija ir ierasktīts un pieejama Ģeomātikas katedras FB lapā.

ĢIS dienai 2019 veltīts seminārs-diskusija '2D-3D-4D ĢIS'


 

Latviešu