RTU 60. SZTK sekcija "Ģeomātika"

Šogad RTU Studentu Zinātniski tehniskajai konferencei ir apaļa jubileja - jau 60. reizi tā notiek mūsu universitātē. Arī Ģeomātikas katedra atzīmē šo notikumu ar sekciju "Ģeomātika", kas norisināsies 2019. gada 26. aprīlī plkst. 10.00. Pēc konferences tiks izvirzītas divi labāko darbu autori, kas tiks sumināti RTU 60. SZTK Plenārsēdē 22. maijā.

Konferences mērķis ir rosināt bakalaurantūras, maģistratūras un doktorantūras studentus aktīvi pievērsties aktuālu problēmu pētīšanai, risinot dažādus teorētiskus un praktiskus zinātniskos jautājumus. Kā arī lai studenti varētu pilnveidot savas zināšanas un atiecīgi uzstāšanās prasmes.

Pieteikties konferencei iespējams līdz 29.03.2019., aizpildot anketu ej.uz/RTU_60_SZTK_Geomatika, kurā norāda dalībnieka vārdu, uzvārdu, e-pastu, darba noaukumu (LV, ENG) un zinātnisko vadītāju. Tēzes nepieciešams iesūtīt uz ģeomātikas katedras epastu (geomatik@rtu.lv) un iesniegt ORTUS vidē (skatīt šeit) līdz 15.04.2019., tās noformē attiecīgi RTUSP noteiktajām prasībām (skatī šeit). Visi interesenti ir laipni gaidīti nākt klausīties studentu sagatavotās tēzes, pieteikties iespējams līdz 24.04.2019. aizpildot anketu, kas atrodas augstāk redzamajā ej.uz saitē.