Noslēguma darbu aizstāvēšana ģeomātikas katedrā

Piektdien, 16. jūnijā no pulksten 10:00 RTU BIF Ģeomātikas katedrā notiks noslēguma darbu aizstāvēšana.

Bakalaura darbus ar inženierprojektu aizstāvēs:

Ģeomātikas katedras jaunā mītnes vieta

Informējam, ka Ģeomātikas katedru tagad varat atrast Meža ielā 1 k-1

 

RTU 58. Studentu zinātniski tehniskās konferences sekcija „Ģeomātika”

28. aprīlī Ģeomātikas katedrā (Meža iela 1 k-1, 304. telpā) no plkst. 10.00 notiks RTU 58. Studentu zinātniski tehniskās konferences sekcija “Ģeomātika”.

Sekcijas zinātniskais vadītājs būs Dr.sc.ing., asoc.prof. Jānis Kaminskis un zinātniskā komisija sastāvēs no Dr.sc.ing., asoc.prof.Māris Kaļinka, Dr.sc.ing., asoc.prof. Jānis Zvirgzds, Dr.oec., asoc.prof. Armands Auziņš, Dr.sc.ing., prof. Eimuntas Paršeliunas, Dr.ing., doc. Jūratė Sužiedelytė Visockien.

Sekcijas programma

Darbu plānojums 2016./2017. akadēmiskā gada PAVASARA semestrī

23. matrts plkst. 1000 - bakalaura/maģistra darbu pirmā priekšaizstāvēšana;
24. aprīlis plkst. 1000 - bakalaura/maģistra darbu otrā priekšaizstāvēšana;
24. aprīlis plkst. 1200 - studiju priekšmeta Prakse (BĢE010) atskaites priekšaizstāvēšana;
28. aprīlis plkst. 1000 - RTU 58. Studentu zinātniski tehniskā konference, sekcija “Ģeomātika” (pieteikšanās līdz 24. martam, tēžu iesniegšana līdz 20. aprīlim);
28. aprīlis – bakalauru/maģistru darbu tēmu iesniegšana;
15. maijs - bakalaura/maģistra darbu 75% gatavība (pielaišana aizstāvēšanai);
1. jūnijs - bakalaura/maģistra iesieto darbu iesniegšana Ģeomātikas katedrā;
12. - 16. jūnijs - bakalaura/maģistra darbu aizstāvēšana (diena un laiks tiks precizēts)

Iespēja iegūt ielūgumus uz izstādi "Māja I 2017"

Labdien, student!
No 9. līdz 12. martam Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā notiks Rīgas starptautiskā būvniecības industrijas izstāde „Māja I 2017”, kurā atainos mūsdienu celtniecības attīstības tendences, tehnoloģiju jaunumus, kā arī sekmēs tiešu dialogu starp būvniecības un citu saistītu nozaru profesionāļiem un galapatērētājiem Baltijā, Austrumeiropā, Rietumeiropā, Āzijā.
RTU Studentu parlaments sadarbībā ar BT1 Ķīpsalas halli piedāvā iespēju APF un BIF studentiem apmeklēt izstādes "Māja I 2017" jebkuru dienu bez maksas!

58. Studentu Zinātniski tehniskā konference

Studentu Zinātniski tehniskā konference /SZTK/ – pasākums, kura laikā studentiem ir iespēja prezentētsavu zinātnisko darbību plašākam cilvēku lokam, iespēja iegūt savu pirmo publikāciju, iesniedzot savu darbu pēc konferences kādā no RTU žurnāliem.

Šogad ir pirmais gads, kopš konference ir ieguvusi vienotu stilu un seju, jaunu konceptu, kā arī koference ir augusi izmēros un viss notiek vēl grandiozāk kā jebkad agrāk.

2017. gadā plānotās zinātniskās konferences un semināri

2017. gada 6. janvārī plkst. 10:00 Latvijas Lauksaimniecības universitātes konference „Zemes pārvaldība un mērniecība”. 
Referātu sesijas notiks LLU Vides un būvzinātņu fakultātē (VBF), Jelgavā, Akadēmijas ielā 19, 902. auditorija. 
Sesijas darbu organizē LLU VBF Zemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra.

Noslēdzies Valsts zemes dienesta izsludinātais konkurss 2016. gadā „Augstākās izglītības iestāžu studiju noslēguma labākie darbi”

Balstoties uz Konkursa komisijas un VZD ģenerāldirektores lēmumu, Atzinības rakstu un apbalvojumu kategorijā „Labākais bakalaura darbs” saņēma: Rīgas Tehniskās universitātes absolventa Renāra Pastara noslēguma darbs „Nekustamā īpašuma robežzīmju saglabāšana” –  par darbā veikto padziļināto vēsturisko, ārvalstu pieredzes, normatīvo aktu un esošās situācijas analīzi, kas papildināta ar

RTU Ģeomātikas katedra pirms 18. novembra aicina atcerēties Latvijas ģeodēzisko mērījumu pirmsākumus

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Būvniecības inženierzinātņu fakultātes (BIF) Ģeomātikas katedra aicina interesentus, studentus un nozares profesionāļus uz svinīgo atceri par godu RTU Ģeomātikas katedras atjaunošanas 25. gadadienai un Rīgas ģeodēziskā tīkla sākumpunkta piemiņas plāksnes atjaunotnes 15. gadadienai. Pasākums notiks Latvijas 98. dzimšanas dienas priekšvakarā, ceturtdien, 17. novembrī, plkst. 15 Rīgas Svētā Pētera baznīcā.

RTU 57. starptautiskā zinātniskā konference

No 2016. gada 14. līdz 18. oktobrim notiks ikgadējā Rīgas Tehniskās universitātes 57. starptautiskā zinātniskā konference.

Pages