Inese Janpaule aizstāvēs promocijas darbu «Augstas precizitātes Latvijas ģeoīda modeļa noteikšanas metodes»

Šī gada 11. aprīlī doktorante Inese Janpaule aizstāvēs savu promocijas darbu inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai. Darba nosaukums: «Augstas precizitātes Latvijas ģeoīda modeļa noteikšanas metodes»

Norises laiks: 2014. gada 11. aprīlī plkst. 14.15

Norises vieta: Āzenes ielā 16/20, sēžu zālē

RTU 55. Studentu zinātniski tehniskā konference - Ģeomātikas sekcija

2014. gada 25. aprīlī  notiks ikgadējā RTU studentu zinātniskā un tehniskā konference - Ģeomātikas katedras sekcija, kuras ietvaros ikviens katedras students varēs parādīt savas zināšanas un pilnveidot uzstāšanās prasmes. 
Konferences mērķis ir rosināt bakalaura, maģistratūras un doktorantūras studentus aktīvāk pievērsties aktuālu problēmu pētīšanai, risinot dažādus teorētiskus un praktiskus zinātniskos jautājumus. 

Erudīcijas konkursa "Vai tu esi mērnieks nr.1?" 1. kārta

21.martā RTU Ģeomātikas katedrā notiks studentu erudīcijas konkursa "Vai tu esi mērnieks nr.1?" 1. kārta, kas notiek katrā universitātē atsevišķi. Erudīcijas konkursa 2.kārtā plānota aprīlī.
 

Demola Latvia aicina studentus piedalīties Demola radošo biznesa ideju ģenerēšanas projektos

Demola Latvia aicina studentus piedalīties pavasara inovāciju projektos, kuru laikā dalībniekiem būs iespēja iegūt jaunu ideju ģenerēšanas un to pārbaudes, komandas darba un savu ideju aizstāvēšanas pieredzi un zināšanas.
 
Pavasara semestrī, kas ilgs no 25.marta līdz 30.jūnijam, studentu komandas strādās ar reāliem biznesa un organizāciju vadības projektiem, ko DEMOLAi piedāvāja gan atpazīstami Latvijas ražošanas un IT uzņēmumi, gan entuziastiski startup, gan valsts organizācija.

Erudīcijas konkurss studentiem

Viens no Latvijas mērniecības uzņēmumiem "Latvijas mērnieks" rīko erudīcijas konkursu studentiem. Šāds pasākums notiek pirmo gadu, un mērķis ir studentiem parādīt savas zināšanas un iemaņas, rast pārliecību par izvēlēto profesionālo jomu, kā arī veicināt sadarbību starp universitāšu studentiem un pasniedzējiem.

Darbu plānojums 2013./2014. akadēmiskā gada PAVASARA semestrī

28. marts plkst. 10.00 - bakalaura/maģistra darbu 1. priekšaizstāvēšana;
25. aprīlis plkst. 10.00 - bakalaura/maģistra darbu 2. priekšaizstāvēšana;
6. maijs – prakses atskaišu iesniegšana (augšupielāde ORTUS sistēmā);
20. maijs - bakalaura/maģistra darbu melnrakstu elektroniska iesniegšana Ģeomātikas katedrā (melnrakstu augšupielāde ORTUS sistēmā - 75% gatavība);
20. maijs plkst. 10.00 – prakses atskaišu aizstāvēšana un priekšaizstāvēšana;
3. jūnijs - iesieta noslēguma darba iesniegšana katedrā;
17. vai 18. jūnijs - bakalaura/maģistra darbu aizstāvēšana (datums un laiks tiks precizēts).

Pieredzes apmaiņas vizīte Nordplus projekta AGES ietvaros Kopenhāgenā

2014. gada 24. janvārī Ģeomātikas katedras vadītājs Jānis Kaminskis, docents Jānis Zvirgzds, lektors Jānis Klīve un laboratorijas vadītāja Inese Jaunzeme Nordplus projekta AGES ietvaros dosies uz Dānijas Tehnisko universitāti (DTU), lai attīstītu ciešu sadarbību un pilnveidotu ģeodēzijas izglītības kvalitāti, saturu un piejamību plašākai sadiedrības daļai, kā arī gatavotu projekta turpinājumus.  

Diplomdarbu aizstāvēšana

2014. gada 22. janvāri plkst. 9.00  - topošie bakalauri un maģistri aizstāvēs savus diplomdarbus.

Šajā semestrī savus bakalaura darbus ar inženierprojektu aizstāvēs šādi Ģeomātikas katedras studenti:

Sveicam Latvijas Mērnieku biedrību 25. atjaunošanas gadadienā!

Apsveicam mūsu ciešākos sadarbības partnerus – LMB tās darbības atjaunošanas ceturtdaļgadsimta gadadienā – 5.tajā decembrī, kas līdz ar to ir īpaši ievērojama.

Pages