Bakalaura un maģistra darbu aizstāvēšana

2015. gada 22. janvārī plkst. 9:00  - topošie bakalauri un maģistri aizstāvēs savus diplomdarbus un maģistra darbus. Savus bakalaura darbus ar inženierprojektu aizstāvēs šādi Ģeomātikas katedras studenti:  

 • Māra Poikāne - Mobilās lāzerskenēšanas sistēmas pielietojums pilsētvidē
 • Viktorija Bondarenko - Augstuma sistēmas un ģeoīda modeļu maiņa Latvijā ADTI uzturēšanā
 • Alberts Jēkabsons - RTU studentu pilsētas iekštelpu digitālās kartes izveidošana
 • Jānis Bautra - Datu translēšanas problemātika ĢIS
 • Jānis Bērziņš - Vertikālo deformāciju novērojumi HES hidrotehniskajās būvēs
 • Zane Atstāja - Modelēšana sakaru līniju plānošanā
 • Jūlija Savicka - Uzmērīšanas metožu pielietojums dabas resursu monitoringā
 • Maija Driķe - Jūras kadastra attīstība Eiropā un Latvijā
 • Elīna Loputeva - Tālizpētes datu precizitātes izvērtējums zemes kadastrālā uzmērīšanā

Maģistra darbus:

 • Zane Cīrule - RTU Ķīpsalas kompleksa 3D interaktīvās kartes izveides principi
 • Didzis Dobelis - Tūlītēja GNSS datu apstrādes platformas
 • Barbara Petrova - Zemes konsolidācijas projekta grafiskās daļas izstrādes principi
 • Anna Kurjatņikova - Ģeoportāla izveidošana un realizācija
 • Sindija Narkeviča - Būvju uzmērīšanas procesa attīstība

Maģistra darbu ar inženierprojektu:

 • Una Krutova - Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprite Rīgas pilsētā