Bakalaura un maģistra darbu aizstāvēšana

2014. gada 17. jūnijā plkst. 10:00  - topošie bakalauri un maģistri aizstāvēs savus diplomdarbus un maģistra darbus. Savus bakalaura darbus ar inženierprojektu aizstāvēs šādi Ģeomātikas katedras studenti:        

  • Renāte Bendika - ĢIS un LIDAR izmantošana mežsaimniecības plānošanā
  • Aldis Pizāns - Ģeotelpiskās informācijas pārvaldīšana būvorganizācijā
  • Andris Ķirsons - Topogrāfisko datu un kadastra kartes datu savietojamība
  • Guntars Klindžāns - Tehniskās dokumentācijas arhivēšana mērniecības uzņēmumā
  • Jānis Skrinda - Ģeodēzisko darbu organizēšanas un vadīšana būvobjektos
  • Vladimirs Golovka - Augstuma sistēmas maiņas ietekme tautsaimniecībā
  • Anna Eglīte - Koka arhitektūras dokumentēšana

        
Maģistra darbu aizstāvēs:         

  • Edgars Rubīns - Augstumu modeļu pārbaude un novērtēšana
  • Ksenija Kosenko    - Valsts globālās pozicionēšanas 2. klases tīkla pilnveidošana
  • Māris Karpovs - GNSS atbalstsistēmu izvērtējums