Noslēguma darbu aizstāvēšana

2014. gada 17. jūnijā plkst. 10.00  - topošie bakalauri un maģistri aizstāvēs savus diplomdarbus un maģistra darbus.

Bakalaura darbus ar inženierprojektu aizstāvēs:        

  • Renāte Bendika - ĢIS un LIDAR izmantošana mežsaimniecības plānošanā;
  • Aldis Pizāns - Ģeotelpiskās informācijas pārvaldīšana būvorganizācijā;
  • Andris Ķirsons - Topogrāfisko datu un kadastra kartes datu savietojamība;
  • Guntars Klindžāns - Tehniskās dokumentācijas arhivēšana mērniecības uzņēmumā;
  • Jānis Skrinda - Ģeodēzisko darbu organizēšanas un vadīšana būvobjektos;
  • Vladimirs Golovka - Augstuma sistēmas maiņas ietekme tautsaimniecībā;
  • Anna Eglīte - Koka arhitektūras dokumentēšana.

        
Maģistra darbu aizstāvēs:         

  • Edgars Rubīns - Augstumu modeļu pārbaude un novērtēšana;
  • Ksenija Kosenko - Valsts globālās pozicionēšanas 2. klases tīkla pilnveidošana;
  • Māris Karpovs - GNSS atbalstsistēmu izvērtējums.