Pieredzes apmaiņas vizīte Nordplus projekta AGES ietvaros

Šī gada 3. un 4. oktobrī Ģeomātikas katedras laboratorijas vadītāja Inese Jaunzeme Nordplus projekta AGES ietvaros devās pieredzes apmaiņas vizītē uz Tallinas Tehnisko Universitati (TTU) un kopīgi apmeklēja izstādi European Space Expo. 

Promocijas darba priekšaizstāvēšanas seminārs

11.oktobrī plkst. 14:30 Āzenes 16/20 112. telpā notiks Promocijas darba priekš-aizstāvēšanas seminārs.
  
Par sava darba  "Zemes gravitācijas lauka anomāliju noteikšanas metodes Latvijai" rezultātiem
ziņos RTU Būvniecības fakultātes zinātniskā grāda pretendente Inese Janpaule
 
Promocijas darba zinātniskais vadītājs: Dr.phys. prof. Jānis Balodis.

Ģeomātikas katedras 2013./2014.m.g. rudens semestrs

Ģeomātikas katedras 2013./2014.m.g. rudens semestra prakses atskaišu, bakalaura un maģistra darbu izstrādes grafiks:

15. oktobris – prakses atskaišu elektroniska iesniegšana (augšupielāde ORTUS sistēmā);

Pages