Konkurss "Vai esi mērnieks nr.1?" 2016

      Kā ierasts, pavasarī gatavojamies ikgadējam erudīcijas konkursam ģeodēzijas un mērniecības jomā. Atbalstu tam sniedz Latvijas mērniecības uzņēmums "Latvijasmērnieks.lv". Šāds pasākums notiks jau trešo reizi, kurā studentiem ir iespēja piemērot savas zināšanas un iemaņas, rast pārliecību par izvēlēto profesionālo jomu, kā arī veicināt sadarbību starp universitāšu studentiem un pasniedzējiem.
Konkurss notiks komandās divās kārtās. Katrā komandā četri dalībnieki atbilstoši  nolikuma prasībām. Pirmā kārta noteiks divas labākās komandas katrā universitātē (pārbaudījumi notiek starp savas universitātes komandām). Otrā kartā norisināsies Latvijas Universitātes jaunajā mācību korpusā Jelgavas ielā. Piedalās divas labākās komandas no katras universitātes. 
Divus gadus RTU studenti izrādījušies zinošākie un prasmīgākie. Vai tas izdosies 2016. gadā Jāsagatavojas labi, lai sīvā konkurencē varam saglabāt ceļojošo vimpeli RTU. 
Pieteikuma veidlapas var aizpildīt Ģeomātikas katedrā Ķīpsalas ielā 6B-109, piesakoties pie Anetes. Ja ir kādi jautājumi, griezties pie pasniedzēja Mārtiņa Reinika.

Erudīcijas konkursa nolikums