Seko studentam 2018

«Seko studentam»  ir Rīgas Tehniskās universitātes  organizēts pasākums, kurā 10. – 12. klases skolēniem tiek dota iespēja pavadīt 1 vai 2 dienas kopā ar studentu no viņu interesējošās studiju programmas, lai iepazītu izvēlētās studijas.

Pieteikšanās un reģistrēšanās:  no 1. līdz 22. februārim
Sekošana: 12. – 23. marts

Darbu plānojums 2017./2018. akadēmiskā gada PAVASARA semestrī

februāris – noslēguma darbu tēmu iesniegšana un apstiprināšana;
2. marts, plkst. 11.00 - studiju priekšmeta Prakse atskaites aizstāvēšana;
23. marts, plkst. 10.00 - bakalaura/maģistra darbu pirmā priekšaizstāvēšana;
25. - 27. aprīlis - bakalaura/maģistra darbu otrā priekšaizstāvēšana (tiks precizēts);
25. - 27. aprīlis - RTU 59. Studentu zinātniski tehniskā konference (tiks precizēts);
7. maijs, plkst. 12.00 - studiju priekšmeta Prakse atskaites priekšaizstāvēšana;
14. maijs - bakalaura/maģistra darbu 75% gatavība (pielaišana aizstāvēšanai);
28. maijs - bakalaura/maģistra iesieto darbu iesniegšana Ģeomātikas katedrā;
13. jūnijs, plkst. 10.00 - bakalaura/maģistra darbu aizstāvēšana;
21. jūnijs - izlaidums Arēnā Rīga.
 

Pages