Iespēja iegūt ielūgumus uz izstādi "Māja I 2017"

Labdien, student!
No 9. līdz 12. martam Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā notiks Rīgas starptautiskā būvniecības industrijas izstāde „Māja I 2017”, kurā atainos mūsdienu celtniecības attīstības tendences, tehnoloģiju jaunumus, kā arī sekmēs tiešu dialogu starp būvniecības un citu saistītu nozaru profesionāļiem un galapatērētājiem Baltijā, Austrumeiropā, Rietumeiropā, Āzijā.
RTU Studentu parlaments sadarbībā ar BT1 Ķīpsalas halli piedāvā iespēju APF un BIF studentiem apmeklēt izstādes "Māja I 2017" jebkuru dienu bez maksas!

58. Studentu Zinātniski tehniskā konference

Studentu Zinātniski tehniskā konference /SZTK/ – pasākums, kura laikā studentiem ir iespēja prezentētsavu zinātnisko darbību plašākam cilvēku lokam, iespēja iegūt savu pirmo publikāciju, iesniedzot savu darbu pēc konferences kādā no RTU žurnāliem.

Šogad ir pirmais gads, kopš konference ir ieguvusi vienotu stilu un seju, jaunu konceptu, kā arī koference ir augusi izmēros un viss notiek vēl grandiozāk kā jebkad agrāk.

2017. gadā plānotās zinātniskās konferences un semināri

2017. gada 6. janvārī plkst. 10:00 Latvijas Lauksaimniecības universitātes konference „Zemes pārvaldība un mērniecība”. 
Referātu sesijas notiks LLU Vides un būvzinātņu fakultātē (VBF), Jelgavā, Akadēmijas ielā 19, 902. auditorija. 
Sesijas darbu organizē LLU VBF Zemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra.

Noslēdzies Valsts zemes dienesta izsludinātais konkurss 2016. gadā „Augstākās izglītības iestāžu studiju noslēguma labākie darbi”

Balstoties uz Konkursa komisijas un VZD ģenerāldirektores lēmumu, Atzinības rakstu un apbalvojumu kategorijā „Labākais bakalaura darbs” saņēma: Rīgas Tehniskās universitātes absolventa Renāra Pastara noslēguma darbs „Nekustamā īpašuma robežzīmju saglabāšana” –  par darbā veikto padziļināto vēsturisko, ārvalstu pieredzes, normatīvo aktu un esošās situācijas analīzi, kas papildināta ar

RTU Ģeomātikas katedra pirms 18. novembra aicina atcerēties Latvijas ģeodēzisko mērījumu pirmsākumus

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Būvniecības inženierzinātņu fakultātes (BIF) Ģeomātikas katedra aicina interesentus, studentus un nozares profesionāļus uz svinīgo atceri par godu RTU Ģeomātikas katedras atjaunošanas 25. gadadienai un Rīgas ģeodēziskā tīkla sākumpunkta piemiņas plāksnes atjaunotnes 15. gadadienai. Pasākums notiks Latvijas 98. dzimšanas dienas priekšvakarā, ceturtdien, 17. novembrī, plkst. 15 Rīgas Svētā Pētera baznīcā.

RTU 57. starptautiskā zinātniskā konference

No 2016. gada 14. līdz 18. oktobrim notiks ikgadējā Rīgas Tehniskās universitātes 57. starptautiskā zinātniskā konference.

Darbu plānojums 2016./2017. akadēmiskā gada RUDENS semestrī

9. septembris plkst. 10.00 – prakšu aizstāvēšana;
27. oktobris plkst. 10.00 - bakalaura/maģistra darbu pirmā priekšaizstāvēšana;
21. novembris plkst. 12.00 - bakalaura/maģistra darbu otrā priekšaizstāvēšana;
19. decembris - bakalaura/maģistra darbu 75% gatavība (pielaišana aizstāvēšanai);
6. janvāris - bakalaura/maģistra iesieto darbu iesniegšana Ģeomātikas katedrā;
16. – 20. janvāris – bakalaura/maģistra darbu aizstāvēšana.

Erudīcijas konkursa "Vai tu esi mērnieks Nr.1?" 2016. gada 2. kārta

Noslēdzies ikgadējais erudīcijas konkurss "Vai tu esi mērnieks Nr.1?". 2. kārta notika 2016. gada 27. aprīlī  LU Zemes zinātņu fakultātē, Jelgavas ielā 1. Konkursa 2. kārtai bija kvalificējušās 4 komandas – divas no RTU un pa komandai no LU  un LLU. RTU pārstāvēja “BAS 2 LAS” (Brita Laura Vespere, Inga Pedāne, Ainārs Brālītis, Gundars Zadovskis) un “Zaļie mērnieki” (Inta Ivanova, Alvis Apiņš, Artūrs Stradiņš, Toms Toločko).

RTU 57. Studentu zinātniski tehniskās konferences Ģeomātikas sekcija

29.04.2016. notika ikgadējā RTU studentu zinātniski tehniskā konference. Ģeomātikas sekcijā tika pārstāvēti 12 ziņojumi.

RTU 57. Studentu zinātniski tehniskās konferences "Ģeomātikas'' sekcija

Ģeomātikas katedra aicina bakalaurus un maģistrus pieteikties RTU 57. Studentu zinātniski tehniskajā konferencē, kas notiks 2016. gada 29. aprīlī.

Pieteikšanās līdz 2016. gada 11. aprīlim plkst. 12.00. sūtot e-pastu uz geomatika@rtu.lv ar referāta nosaukumu, autoru un darba zinātnisko vadītāju (par piedalīšanos konferencē informējiet arī savu darba vadītāju).

Konferencei ir jāsagatavo 10 minūšu prezentācija, ietverot:

Pages