RTU 60. SZTK sekcija "Ģeomātika"

Šogad RTU Studentu Zinātniski tehniskajai konferencei ir apaļa jubileja - jau 60. reizi tā notiek mūsu universitātē. Arī Ģeomātikas katedra atzīmē šo notikumu ar sekciju "Ģeomātika", kas norisināsies 2019. gada 26. aprīlī plkst. 10.00. Pēc konferences tiks izvirzītas divi labāko darbu autori, kas tiks sumināti RTU 60. SZTK Plenārsēdē 22. maijā.

Darbu plānojums 2018./2019. akadēmiskā gada PAVASARA semestrī

22. februāris, plkst. 10.00 - prakses pārskata aizstāvēšana;
1. - 22. marts  - pieteikšanās RTU 60. Studentu zinātniski tehniskajai konferencei;
29. marts, plkst. 10.00 - gala pārbaudījuma darbu pirmā priekšaizstāvēšana;
15. aprīlis - noslēdzas SZTK tēžu ievietošana ORTUS un iesūtīšana sekcijas vadītājam;
26. aprīlis - gala pārbaudījuma darbu otrā priekšaizstāvēšana;
26. aprīlis, plkst. 10.00 - RTU 60. SZTK sekcija "Ģeomārtika";
8. maijs - gala pārbaudījuma darbu pirmās redakcijas iesniegšana (75%);
27. maijs - iesieto gala pārbaudījuma darbu iesniegšana Ģeomātikas katedrā;
10. - 14. jūnijs - gala pārbaudījuma darbu aizstāvēšana (diena un laiks tiks precizēts);
21. jūnijs - RTU Lielais izlaidums.

 

Strūves ģeodēziskā loka punkta "Arbidāni" atjaunošana

Pagājušajā trešdienā, 26.09.18., Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde un Salas novada pašvaldība atjaunoja Srūves ģeodēziskā loka punktu “Arbidāni”, rekonstruējot punkta zīmi – 5 cm diametrā un 3 cm dziļumā akmens plāksnē ieliets svins, kurā veikta atzīme. (mantojums.lv)

LUA: partijām nav pietiekamas izpratnes par augstākās izglītības nozīmi valsts tautsaimniecības attīstībā

2018.gada 27.septembrī – Latvijas Universitāšu asociācija (LUA), izvērtējot uz 13. Saeimu kandidējošo partiju programmas, secina, ka partijām aizvien nav pietiekamas izpratnes par augstākās izglītības nozīmi valsts tautsaimniecībā..

Pages