16.06.23 Profesionālā bakalaura un maģistra programmu «Ģeomātika» absolventi aizstāvēs gala pārbaudījuma darbus

16.jūnijā no plkst. 11.00 RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātē, Ķīpsalas ielā 6A, 543. auditorijā, notiks profesionālā bakalaura un maģistra programmu «Ģeomātika» gala pārbaudījumu darbu aizstāvēšana. 

RTU BIF Ģeomātikas katedra aicina kolēģus, studējošos un citus interesentus apmeklēt šo pasākumu un atbalstīt jaunos speciālistus! 

Valsts pārbaudījumu komisija SIA «Latvijasmērnieks.lv» valdes locekļa Rinalda Smilgas vadībā, piedaloties komisijas locekļiem – Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Vides un būvzinātņu fakultātes dekānam, Zemes pārvaldības un ģeodēzijas katedras profesoram Armandam Celmam, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Telpiskās plānošanas departamenta Zemes politikas nodaļas vadītājam Edvīnam Kāpostiņam, RTU Ģeomātikas katedras asociētajam profesoram Mārim Kaļinkam, Latvijas Mērnieku biedrības valdes loceklim Jānim Klīvem, RTU Ģeomātikas katedras docentam Mārtiņam Reinikam un Latvijas ĢIS biedrības valdes loceklim Intam Luksam, vērtēs četrus bakalaura darbus: 

  • Meliorācijas būvju uzmērīšana autoceļu topogrāfiskam plānam.
  • GNSS Bāzes stacijas ar RadioLink risinājuma pielietošanu ģeodēziskos darbos Latvijas teritorijā. 
  • Sensoru pielietojums digitālo dvīņu ģeometrijas iegūšana.
  • Mobilās lāzerskenēšanas sistēmas autoceļu būvniecības modelim. 

Un vienu maģistra darbu:

  • Telpiskie risinājumi pašvaldību funkciju veikšanai.

Nāc studēt Ģeomātiku!

Izvēlies studēt Ģeomātiku - vienīgo studiju programmu Latvijas augstskolās, kas sagatavo zinošus un darba tirgū konkurētspējīgus speciālistus profesionālai darbībai ģeodēzijā, mērniecībā, kartogrāfijā, zemes pārvaldībā, kā arī zinātniskai pētniecībai un pedagoģiskajam darbam šajos virzienos. Studē vienu no specializācijas jomām: ģeodēziju, mērniecību vai kartogrāfiju. 

Apgūsti zināšanas un prasmes par ģeotelpisko datu iegūšanu, apstrādi un attēlošanu - tālizpētes tehnoloģijām, ģeogrāfiskajām informācijas sistēmām, lāzerskenēšanu, būvniecības informācijas modelēšanu (BIM), satelītattēlu izmantošanu, u.c.

Domā telpiski un esi uzvarētājs!

Uzņemšana RTU studijām 2023./2024.studiju gadā no 14.-24. jūlijam. 

Uzzini vairāk:  http://geomatika.rtu.lv/lv/ieraksts/uznemsana

 

Ģeomātikas katedru apmeklē Rietumindijas universitātes vieslektors

​Ģeomātikas katedrā ar vieslekciju par jūras kadastru viesojās Rietumindijas universitātes Ģeomātikas inženierzinātņu un zemes pārvaldības katedras vadītājs Trinidadā un Tobago Ph.D., MRICS Michael Sutherland. 

Lekcijā vieslektors iepazīstināja ar pārstāveto universitāti un katedru, kā arī dalījās savā pieredzē par jūras kadastra vēsturiskajiem aspektiem, jēdzieniem un principiem, kā arī piemēriem no praktiskās pieredzes.

 

64. studentu zinātniski tehniskās konferences Ģeomātikas sekcija

21.04.2023 plkst 10:00 norisināsies Būvniecības inženierzinātņu fakultātes 64. studentu zinātniski tehniskās konferences Ģeomātikas sekcija. 

Norises vieta: Ķīpsalas iela 6A, 543.telpa (ar iespēju pieslēgties attālināti, ZOOM platformā).

Runātājiem sava tēma jāiesniedz līdz 19.aprīļa plkst.12.00, nosūtot runātāja vārdu un uzvārdu un darba tēmas nosaukumu uz e-pastu geomatika@rtu.lv

Darba plānojums 2022./2023. akadēmiskā gada PAVASARA semestrī

23. marts, plkst.10.00 - gala pārbaudījuma darbu pirmā priekšaizstāvēšana;
21. aprīlis, plkst.10.00 - RTU 64. SZTK sekcija “Ģeomātika”;
28. aprīlis, plkst.10.00 - gala pārbaudījuma darbu otrā priekšaizstāvēšana;
12. maijs, plkst.10.00 - prakses pārskatu priekšaizstāvēšana;
19. maijs  - gala pārbaudījuma darbu pirmās redakcijas iesniegšana (75%);

Profesionālā bakalaura un maģistra programmu «Ģeomātika» absolventi aizstāvēs gala pārbaudījuma darbus par digitālajā pasaulē aktuāliem tematiem

26. janvārī no plkst. 10.00 RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātē, Ķīpsalas ielā 6A, 543. auditorijā, notiks profesionālā bakalaura un maģistra programmu «Ģeomātika» gala pārbaudījumu darbu aizstāvēšana. RTU BIF Ģeomātikas katedra aicina kolēģus, studējošos un citus interesentus apmeklēt šo pasākumu un atbalstīt jaunos speciālistus! 

Ģeodēzistu diena 2022

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra 2023. gada 1. februārī sadarbībā ar Rīgas Tehniskās Universitātes Ģeomātikas katedru organizē Ģeodēzistu dienu, kuras ietvaros sniegs atskatu par padarīto ģeodēzijas jomā 2022. gadā un tuvākās nākotnes plāniem nozares interesentiem klātienē Rīgas Tehniskās Universitātes Ģeomātikas katedrā, auditorijā nr. 543, Ķīpsalas ielā 6a, Rīgā, un attālināti.

Bērnu aktivitātes Ģeomātikas katedrā

​Gada nogalē Ģeomātikas katedra iesaistījusies vairākās aktivitātēs, kas iepazīstina jaunākā vecuma skolēnus ar ģeomātiku, kā arī iespējām nākotnē studēt RTU.

Starptautiskā ĢIS diena 2022 RTU Ģeomātikas katedrā

Aicinām kolēģus, studentus un visus interesentus apmeklēt Starptautiskās ĢIS dienas tīklošanās pasākumu Ģeomātikas katedrā šī gada 22.novembrī, plkst.14.30. Pasākums norisināsies klātienē Ģeomātikas katedrā (Ķīpsalas iela 6a, Rīgā) 543.telpā, kā arī tam būs iespēja pieslēgties attālināti, izmantojot saiti: https://rtucloud1.zoom.us/j/92765990738

Uz tikšanos!

Pages