Dibināta Ziemeļvalstu ģeodēzijas komisijas Latvijas nacionālā grupa

Nacionālās grupas mērķi un uzdevumi ir: 

  • Informēt Latvijas ģeodēzijas sabiedrību par NKG aktivitātēm un iespējām, ko sniedz dalība darba grupās;
  • Koordinēt jauno biedru piesaisti darba grupām un informācijas plūsmu starp prezidiju un ģeodēzistu;
  • Deleģēt nacionālās grupas biedrus dalībvalsts pārstāvniecībai NKG prezidijā;
  • Organizēt grupas valstī notiekošās NKG ģenerālasamblejas un darba grupu sanāksmes.

NKG LNG dibinātāju vidū ir darba grupās aktīvie biedri, kā arī vadošo Latvijas universitāšu mācībspēki. Divi no NKG LNG dibinātājbiedriem – Ivars Liepiņš (Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra) un Jānis Kaminskis (Rīgas Tehniskā universitāte) – darbojas NKG prezidijā kā valsts pārstāvji.

Par NKG LNG biedru var kļūt jebkurš Latvijā dzīvojošs, ar ģeodēziju saistīts zinātnieks,  students, valsts pārvaldes darbinieks vai vienkārši ģeomīlis, kurš aizpildītu un elektroniski parakstītu, NKG LNG priekšsēdētājam adresētu, iesniegumu nosūta uz NKGLVNG@gmail.com

NKG LNG sēdes ir atvērtas, un tās var apmeklēt arī interesenti, kas nav biedri. Ar nacionālās grupas nolikumu var iepazīties šeit.

NKG ir ģeodēzistu sadarbības platforma, tā dibināta 1953. gadā ar mērķi apvienot zinātniekus un valsts pārvaldes darbiniekus, lai izstrādātu augstas precizitātes ģeodēziskos risinājumus nacionālo ģeodēzisko atskaites sistēmu uzturēšanai nākotnē.

Baltijas valstis NKG darbībā sāka piedalīties jau no 1991. gada, savukārt 2018. gadā novērotāju statusā sāka darboties arī NKG Prezidijā. 2022. gadā, pateicoties Rīgas Tehniskās universitātes un Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras pūlēm, Igaunija, Latvija un Lietuva kļuva par pilntiesīgiem NKG biedriem. Šobrīd NKG kodolu veido Ziemeļvalstu un Baltijas valstu biedri, cieša sadarbība tiek izvērsta ar Vācijas, Polijas un Nīderlandes kolēģiem. 

NKG dalībvalstu nacionālo grupu izveides mērķis ir atvieglot un paplašināt speciālistu sadarbību dalībvalstīs un to starpā gan valsts pārvaldes, gan zinātnes pārstāvju līmenī. Kā pirmā nacionālā grupa dibināta Latvijā.

Pašlaik NKG darbojas četras darba grupas (Ģeodinamika, Augstumi un ģeoīds, Globālā pozicionēšana, Atskaites sistēmas), un prezidijs, kas koordinē NKG darbību kopumā. 

Plašāku informāciju par NKG iespējams atrast LĢIA mājas lapā: https://www.lgia.gov.lv/lv/zinas/dibinata-ziemelvalstu-geodezijas-komisijas-latvijas-nacionala-grupa un NKG mājas lapā: https://www.nordicgeodeticcommission.com