64. studentu zinātniski tehniskās konferences Ģeomātikas sekcija

21.04.2023 plkst 10:00 norisināsies Būvniecības inženierzinātņu fakultātes 64. studentu zinātniski tehniskās konferences Ģeomātikas sekcija. 

Norises vieta: Ķīpsalas iela 6A, 543.telpa (ar iespēju pieslēgties attālināti, ZOOM platformā).

Runātājiem sava tēma jāiesniedz līdz 19.aprīļa plkst.12.00, nosūtot runātāja vārdu un uzvārdu un darba tēmas nosaukumu uz e-pastu geomatika@rtu.lv

Darba plānojums 2022./2023. akadēmiskā gada PAVASARA semestrī

23. marts, plkst.10.00 - gala pārbaudījuma darbu pirmā priekšaizstāvēšana;
21. aprīlis, plkst.10.00 - RTU 64. SZTK sekcija “Ģeomātika”;
28. aprīlis, plkst.10.00 - gala pārbaudījuma darbu otrā priekšaizstāvēšana;
12. maijs, plkst.10.00 - prakses pārskatu priekšaizstāvēšana;
19. maijs  - gala pārbaudījuma darbu pirmās redakcijas iesniegšana (75%);

Profesionālā bakalaura un maģistra programmu «Ģeomātika» absolventi aizstāvēs gala pārbaudījuma darbus par digitālajā pasaulē aktuāliem tematiem

26. janvārī no plkst. 10.00 RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātē, Ķīpsalas ielā 6A, 543. auditorijā, notiks profesionālā bakalaura un maģistra programmu «Ģeomātika» gala pārbaudījumu darbu aizstāvēšana. RTU BIF Ģeomātikas katedra aicina kolēģus, studējošos un citus interesentus apmeklēt šo pasākumu un atbalstīt jaunos speciālistus! 

Ģeodēzistu diena 2022

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra 2023. gada 1. februārī sadarbībā ar Rīgas Tehniskās Universitātes Ģeomātikas katedru organizē Ģeodēzistu dienu, kuras ietvaros sniegs atskatu par padarīto ģeodēzijas jomā 2022. gadā un tuvākās nākotnes plāniem nozares interesentiem klātienē Rīgas Tehniskās Universitātes Ģeomātikas katedrā, auditorijā nr. 543, Ķīpsalas ielā 6a, Rīgā, un attālināti.

Bērnu aktivitātes Ģeomātikas katedrā

​Gada nogalē Ģeomātikas katedra iesaistījusies vairākās aktivitātēs, kas iepazīstina jaunākā vecuma skolēnus ar ģeomātiku, kā arī iespējām nākotnē studēt RTU.

Starptautiskā ĢIS diena 2022 RTU Ģeomātikas katedrā

Aicinām kolēģus, studentus un visus interesentus apmeklēt Starptautiskās ĢIS dienas tīklošanās pasākumu Ģeomātikas katedrā šī gada 22.novembrī, plkst.14.30. Pasākums norisināsies klātienē Ģeomātikas katedrā (Ķīpsalas iela 6a, Rīgā) 543.telpā, kā arī tam būs iespēja pieslēgties attālināti, izmantojot saiti: https://rtucloud1.zoom.us/j/92765990738

Uz tikšanos!

Sveicam ĢIS dienā!

Sveicam visus kolēģus ĢIS dienā 2022!

Lai atzīmētu šo notikumu, aicinām iesaistīties ĢIS dienai izveidotajās aktivitātēs: https://storymaps.arcgis.com/collections/d488dc82670f4c729f3f2ac36d1c6db...

Ģeomātikas fakultāte plaši apmeklēta RTU Atvērto durvju dienu ietvaros

2022.gada 5.novembrī notikušo RTU Atvērto durvju dienu ietvaros Ģeomātikas katedra tika plaši apmeklēta.

Ģeomātikas laboratorijas apmeklētāji tika īsumā iepazīstināti ar galvenajiem Ģeomātikas uzdevumiem. Jauniešu uzmanību piesaistīja gan tālizpētes informācijas ieguves un izmantošanas iespējas, gan ģeotelpisko datu pielietošana ikdienā.

Atvērto durvju dienas Ģeomātikas katedrā

RTU organizēto Atvērto durvju dienu ietvaros, šī gada 5.novembrī, būs iespējams iepazīties ar Ģeomātikas katedras studiju vidi. Ģeomātikas laboratorijā būs iespēja ieskatīties Ķīpsalas digitālajā pasaulē un izbaudīt virtuālo realitāti. Tāpat būs iespēja apskatīt instrumentus un ierīces, kas kalpo digitālās vides ieguvei un apskatīt 3D izdrukātos objektus, kā visa minētā noslēdzošo posmu. Visu šo un vēl vairāk būs iespējams uzzināt ģeomātikas laboratorijas apmeklējuma laikā.

 

 

Pages