Bērnu aktivitātes Ģeomātikas katedrā

​Mūsu kolēģes Ieva Korna un Viktorija Vaivode RTU Bērnu un jauniešu universitātes ietvaros Ogrē un Rīgā stāstīja dažādu vecumu skolēniem par zināšanām, kuras iespējams apgūt RTU Ģeomātikas Katedrā, kā arī pienākumiem, kurus veic ģeodēzists un kartogrāfs. 

Tāpat pie sevis katedrā uzņēmām vairākas klases. Viena no tām bija Rīgas sākumskolas "Valodiņa"  4.klase, kuras audzēkņi mūsu kolēģu Māra Kaļinkas un Laura Goldberga pavadībā devās virtuālā tūrē pa mūsu izveidoto Ķīpsalas studentu pilsētas 3D modeli. 

Savukārt, kopīgi ar RTU Ūdens Pētniecības un Vides Biotehnoloģiju Laboratorijas vadošo pētnieku Jāni Rubuli, bērni tika iepazīstināti ar pētniecības infrastruktūru un pētniecības nozīmi tautsaimniecībā, kā arī tika diskutēts par Latvijā esošo dzeramā ūdens cauruļvadu garuma mērīšanu papagaiļos.

Labprāt skolēniem stāstām un rādām ar ko nodarbojamies Ģeomātikas katedrā, kādas zināšanas un prasmes pie mums iespējams apgūt un kur tās tiek pielietotas praktiskajā/profesionālajā darbībā!