ĢIS diena 2020

Kā katru gadu arī šogad novembrī ir ĢIS diena, kas šogad iekrīt kopā ar Latvijas valsts svētkiem 18. novembrī! Tā iemesla dēļ šogad ĢIS dienu 2020 Ģeoātikas katedra atzīmēs 20. novembrī! Ikviens interesents ir aicināts uzklausīt šajā gadā sagatavoto semināru-diskusiju, kur runāsim par ĢIS attīstību Latvijā un ĢIS apguves nepieciešamību ģeomātikas nozares speciālistiem. Informācija par norises platformu tiks izziņota vēlāk, bet laiku 20.11.20. plkst. 10.00 varat jau rezervēt!

Aicinām pieteikties CLGE un GSA rīkotajam studentu konkursam!

CLGE jau astoņus gadus ir rīkojis ikgadējo studentu konkursu, kuram, no šī gada, līdzautori ir arī Eiropas GNSS aģentūra (GSA). Sadarbība ilga jau vairākus gadus un, GSA nozīmei konkursa ietvaros pieaugot, no šī gada GSA ar CLGE ir kļuvuši par šīs idejas partneriem, turpmāk konkursu organizējot kopīgi. Sākot ar šo gadu studentu konkursam mainījies arī formāts, ir izveidoti divi konkursa virzieni - "CLGE Students’ contest on the move" un "Geomatics on the Move Prize 2020"

Ieskaties un līdz 16.10.20. noteikti piesakies!

Mūžībā devies profesors Jānis Štrauhmanis

Uz mūža mājam 9.09.2020. devies bijušais RTU Ģeomātikas katedras vadītājs, pasniedzējs profesors Jānis Štrauhmanis. Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem!

JĀNIS ŠTRAUHMANIS

* Dzimis 15.06.1944. Rīgā

† Miris 09.09.2020. Rīgā

Darba plānojums 2020./2021. akadēmiskā gada RUDENS semestrī

25. septembris plkst. 10.00 - prakses pārskatu aizstāvēšana;
16./19. oktobris plkst. 10.00 - RTU 60. SZK apakšsekcija “Ģeomātika”;
30. oktobris plkst. 10.00 - gala pārbaudījuma darbu pirmā priekšaizstāvēšana;
27. novembris plkst. 10.00 - gala pārbaudījuma darbu otrā priekšaizstāvēšana;
18. decembris - gala pārbaudījuma darbu pirmās redakcijas iesniegšana (75%);
11. janvāris - gala pārbaudījuma darbu gala redakcijas iesniegšana;
21. janvāris, plkst. 9.00 - gala pārbaudījuma darbu aizstāvēšana.

RTU 61. SZTK sekcija "Ģeomātika"

Šogad RTU 61. Studentu Zinātniskā un tehniskā konference neizpaliek un konference notiks attālināti. Ģeomātikas katedras sekcijau "Ģeomātika" notiks 23.04.2020. no plkst. 10.00. Pēc konferences tiks izvirzītas divi labāko darbu autori, kas tiks sumināti RTU 61. SZTK Plenārsēdē.

Darba plānojums 2019./2020. akadēmiskā gada PAVASARA semestrī

28. februāris, plkst. 11.00 - ziemas semestra izlaidums;
5. marts, plkst. 10.00 - prakses pārskata aizstāvēšana;
2. marts – 20. marts - pieteikšanās RTU 61. SZTK (ej.uz/61_SZTK_GEOMATIKA);
4. aprīlis, plkst. 10.00 - gala pārbaudījuma darbu pirmā priekšaizstāvēšana (piesakies!);
23. aprīlis, plkst. 10.00 - RTU 61. SZTK sekcija “Ģeomātika”;
26. aprīlis - gala pārbaudījuma darbu tēmu pieteikumu iesniegšana Ģeomātikas katedrā;
15. maijs, plkst. 10.00 - gala pārbaudījuma darbu otrā priekšaizstāvēšana;
18. maijs, plkst. 10.00 - prakses pārskata priekšaizstāvēšana;
5. jūnijs - gala pārbaudījuma darbu pirmās redakcijas iesniegšana (75%);
3. jūlijs - iesieto gala pārbaudījuma darbu iesniegšana Ģeomātikas katedrā;
20. - 31. jūlijs - gala pārbaudījuma darbu aizstāvēšana (laiks tiks precizēts);
augusts - RTU Lielais izlaidums.

 

Esri Young Scholars konkurss augstskolu studentiem

                                                                                  Lasīt tālāk...

 

Pages