Darbu plānojums 2017./2018. akadēmiskā gada RUDENS semestrī

15. septembrī plkst. 1200 - studiju priekšmeta Prakse atskaites aizstāvēšana;
13. oktobrī plkst. 1000- RTU 58. Starptautiskās zinātniski tehniskās konferences ģeomātikas nozares sekcijas (pieteikšanās līdz 10. septembrim);
27. oktobris plkst. 1000 - bakalaura/maģistra darbu pirmā priekšaizstāvēšana;
24. novembris plkst. 1000 - bakalaura/maģistra darbu otrā priekšaizstāvēšana;
15. decembris - bakalaura/maģistra darbu 75% gatavība (pielaišana aizstāvēšanai);
8. janvāris - bakalaura/maģistra iesieto darbu iesniegšana Ģeomātikas katedrā;
22. - 26. janvāris - bakalaura/maģistra darbu aizstāvēšana (diena un laiks tiks precizēts).

Studentu uzņemšana 2017./2018. mācību gadam

Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Transportbūvju institūta Ģeomātikas katedra 2017./2018. mācību gadā uzņem studēt gribētājus šādās studiju programmās :

Noslēguma darbu aizstāvēšana ģeomātikas katedrā

Piektdien, 16. jūnijā no pulksten 10:00 RTU BIF Ģeomātikas katedrā notiks noslēguma darbu aizstāvēšana.

Bakalaura darbus ar inženierprojektu aizstāvēs:

Ģeomātikas katedras jaunā mītnes vieta

Informējam, ka Ģeomātikas katedru tagad varat atrast Meža ielā 1 k-1

 

RTU 58. Studentu zinātniski tehniskās konferences sekcija „Ģeomātika”

28. aprīlī Ģeomātikas katedrā (Meža iela 1 k-1, 304. telpā) no plkst. 10.00 notiks RTU 58. Studentu zinātniski tehniskās konferences sekcija “Ģeomātika”.

Sekcijas zinātniskais vadītājs būs Dr.sc.ing., asoc.prof. Jānis Kaminskis un zinātniskā komisija sastāvēs no Dr.sc.ing., asoc.prof.Māris Kaļinka, Dr.sc.ing., asoc.prof. Jānis Zvirgzds, Dr.oec., asoc.prof. Armands Auziņš, Dr.sc.ing., prof. Eimuntas Paršeliunas, Dr.ing., doc. Jūratė Sužiedelytė Visockien.

Sekcijas programma

Darbu plānojums 2016./2017. akadēmiskā gada PAVASARA semestrī

23. matrts plkst. 1000 - bakalaura/maģistra darbu pirmā priekšaizstāvēšana;
24. aprīlis plkst. 1000 - bakalaura/maģistra darbu otrā priekšaizstāvēšana;
24. aprīlis plkst. 1200 - studiju priekšmeta Prakse (BĢE010) atskaites priekšaizstāvēšana;
28. aprīlis plkst. 1000 - RTU 58. Studentu zinātniski tehniskā konference, sekcija “Ģeomātika” (pieteikšanās līdz 24. martam, tēžu iesniegšana līdz 20. aprīlim);
28. aprīlis – bakalauru/maģistru darbu tēmu iesniegšana;
15. maijs - bakalaura/maģistra darbu 75% gatavība (pielaišana aizstāvēšanai);
1. jūnijs - bakalaura/maģistra iesieto darbu iesniegšana Ģeomātikas katedrā;
12. - 16. jūnijs - bakalaura/maģistra darbu aizstāvēšana (diena un laiks tiks precizēts)

Pages