Darba plānojums 2020./2021. akadēmiskā gada PAVASARA semestrī

12. februāris plkst. 9.00 - prakses pārskatu aizstāvēšana;

3. – 23. marts - pieteikšanās RTU 62. SZTK sekcijai “Ģeomātika”;

26. marts plkst. 9.00 - gala pārbaudījuma darbu pirmā priekšaizstāvēšana;

23. aprīlis plkst. 9.00 - gala pārbaudījuma darbu otrā priekšaizstāvēšana;

30. aprīlis plkst. 10.00 - RTU 62. SZTK sekcija “Ģeomātika” (Facebook Live);

1. – 31. maijs - gala pārbaudījuma darbu tēmu iesniegšana;

21. maijs plkst. 9.00 - prakses pārskatu priekšaizstāvēšana;

26. maijs - gala pārbaudījuma darbu pirmās redakcijas iesniegšana (75%);

8. jūnijs - gala pārbaudījuma darbu gala redakcijas iesniegšana;

22. jūnijs - gala pārbaudījuma darbu aizstāvēšana (diena un laiks tiks precizēts).

Atgādinām par prasību gala pārbaudījuma darba autoriem piedalīties vismaz vienā zinātniskā konferencē (Metodisko norādījumu punkti 2.1.4., 2.1.5., 2.2.6., Metodiskos norādījumus var atrast www.geomatika.rtu.lv).