Darba plānojums 2019./2020. akadēmiskā gada PAVASARA semestrī

28. februāris, plkst. 11.00 - ziemas semestra izlaidums;

5. marts, plkst. 10.00 - prakses pārskata aizstāvēšana;

2. marts – 20. marts - pieteikšanās RTU 61. SZTK (ej.uz/61_SZTK_GEOMATIKA);

4. aprīlis, plkst. 10.00 - gala pārbaudījuma darbu pirmā priekšaizstāvēšana (piesakies!);

23. aprīlis, plkst. 10.00 - RTU 61. SZTK sekcija “Ģeomātika”;

26. aprīlis - diplomdarba tēmas pieteikuma iesniegšana Ģeomātikas katedrā;

15. maijs, plkst. 10.00 - gala pārbaudījuma darbu otrā priekšaizstāvēšana;

18. maijs, plkst. 10.00 - prakses pārskata priekšaizstāvēšana;

5. jūnijs - gala pārbaudījuma darbu pirmās redakcijas iesniegšana (75%);

3. jūlijs - iesieto gala pārbaudījuma darbu iesniegšana Ģeomātikas katedrā;

20. - 31. jūlijs - gala pārbaudījuma darbu aizstāvēšana (tiks precizēts);

augusts - RTU Lielais izlaidums (tiks precizēts).

Atgādinām par prasību gala pārbaudījuma darba autoriem piedalīties vismaz vienā zinātniskā konferencē (Metodisko norādījumu punkti 1.4., 1.5., 2.6. Metodiskos norādījumus var atrast www.geomatika.rtu.lv un katedrā (Meža iela 1 k-1, 116. telpa)).