RTU 61. SZTK sekcija "Ģeomātika"

Šogad RTU 61. Studentu Zinātniskā un tehniskā konference neizpaliek un konference notiks attālināti. Ģeomātikas katedras sekcijau "Ģeomātika" notiks 23.04.2020. no plkst. 10.00. Pēc konferences tiks izvirzītas divi labāko darbu autori, kas tiks sumināti RTU 61. SZTK Plenārsēdē.

Konferences mērķis ir rosināt bakalaurantūras, maģistratūras un doktorantūras studentus aktīvi pievērsties aktuālu problēmu pētīšanai, risinot dažādus teorētiskus un praktiskus zinātniskos jautājumus. Kā arī lai studenti varētu pilnveidot savas zināšanas un atiecīgi uzstāšanās prasmes.

Pieteikties konferencei iespējams līdz 23.03.2020., aizpildot anketu ej.uz/61_SZTK_GEOMATIKA, kurā norāda dalībnieka vārdu, uzvārdu, pārstāvēto institūciju, e-pastu, darba noaukumu un zinātnisko vadītāju. "Darba apkopotās tēzes ievieto ORTUS sistēmā zem sadaļas "RTU Studentu konferences tēžu pievienošana", kā arī tās nosūti savas sekcijas [...] kontaktpersonai!" (www.facebook.com/rigastehniskauniversitate/) Tās nepieciešams iesniegt līdz 16.04.2020. (pēc iesniegšansa ORTUS iesūtiet tēzes uz ģeomātikas katedras epastu - geomatik@rtu.lv). Tēzes noformē attiecīgi RTU SP noteiktajām prasībām (skatī šeit). Visi interesenti ir laipni aicināti pievienoties uzklausīt studentu sagatavotās tēzes, pieteikties iespējams līdz 22.04.2020. aizpildot anketu, kas atrodas augstāk redzamajā ej.uz saitē.