ĢIS diena 2021

RTU Ģeomātikas katedra ĢIS dienas 2021 šogad atzīmēs 17. novembrī un ar ļoti īpašu publisku pasākumu - seminārs-diskusija "Starptautiskā tiešsaistes ĢIS diena starp kontinentiem Rīga (RTU) - Gveru (MSU)". Šogad, saprotot, ka pasākumam aizvien jāpaliek tiešsaites formā, RTU Ģeomātikas katedra vēlējās izmantot iespēju un ĢIS dienas 2021 nosvinēt kopā ar citvalstu kolēģiem. Tā nu katedras digitālie ceļi aizveda uz MSU Mērniecības un Ģeomātikas katedru Zimbabvē.                      

Lasīt tālāk...

Strūves ģeodēziskā loka pasākumi 2021. gada rudenī

Aicina piedalīties Strūves ģeodēziskā loka punktiem veltītos pasākumos:

  • 25.09.21. plkst. 13.00 Dāburkalns, Sēlpils pag., Jēkabpils nov., 56.583928, 25.691897 (paceļam var iebraukt apskatīt Bristen ar lauka observatoriju - Ģrebļa kalns, Seces pag., Aizkraukles nov., 56.581451, 25.359767);
  • 26.09.21. plkst. 10.00 pilcēšanās Cesvaines Tūrisma centrā, Pils ielā 2.

Vairāk informācijas..

Darba plānojums 2021./2022. akadēmiskā gada RUDENS semestrī

24. septembris plkst. 9.00 MS Teams - prakses pārskatu aizstāvēšana;
1. - 17. septembris - pieteikšanās RTU 62. SZK apakšsekcijai “Ģeomātika”;
15. oktobris plkst. 9.00 - RTU 62. SZK apakšsekcija “Ģeomātika”;
29. oktobris plkst. 9.00 MS Teams - gala pārbaudījuma darbu pirmā priekšaizstāvēšana;
26. novembris plkst. 9.00 MS Teams - gala pārbaudījuma darbu otrā priekšaizstāvēšana;
17. decembris - gala pārbaudījuma darbu pirmās redakcijas iesniegšana (75%);
3. janvāris - gala pārbaudījuma darbu gala redakcijas iesniegšana;
18. - 21. janvāris - gala pārbaudījuma darbu aizstāvēšana.

Darba plānojums 2020./2021. akadēmiskā gada PAVASARA semestrī

12. februāris plkst. 9.00 - prakses pārskatu aizstāvēšana;
3. – 23. marts - pieteikšanās RTU 62. SZTK apakšsekcijai “Ģeomātika”;
26. marts plkst. 9.00 - gala pārbaudījuma darbu pirmā priekšaizstāvēšana;
23. aprīlis plkst. 9.00 - gala pārbaudījuma darbu otrā priekšaizstāvēšana;
30. aprīlis plkst. 10.00 - RTU 62. SZTK sekcija “Ģeomātika” (FB Live);
1. – 31. maijs - gala pārbaudījuma darbu tēmu iesniegšana;
21. maijs plkst. 9.00 - prakses pārskatu priekšaizstāvēšana;
26. maijs  - gala pārbaudījuma darbu pirmās redakcijas iesniegšana (75%);
8. jūnijs - gala pārbaudījuma darbu gala redakcijas iesniegšana;
22. jūnijs - gala pārbaudījuma darbu aizstāvēšana (diena un laiks tiks precizēts).

Mūžībā devies LZA goda doktors Jānis Klētnieks

Šī gada pirmajā dienā, 01.01.2021., mūžībā devās ģeodēzijas speciālitātes atjaunošanas idejas izlolotājs, Ģeomātikas katedras pirmais vadītājs un mācībspēks Jānis Klētnieks. Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem!

JĀNIS OĻĢERTS KLĒTNIEKS

*Dzimis 23.06.1929. Cēsīs

†Miris 01.01.2021. Rīgā

ĢIS diena 2020

Kā katru gadu arī šogad novembrī ir ĢIS diena, kas šogad iekrīt kopā ar Latvijas valsts svētkiem 18. novembrī! Tā iemesla dēļ šogad ĢIS dienu 2020 Ģeoātikas katedra atzīmēs 20. novembrī! Ikviens interesents ir aicināts uzklausīt šajā gadā sagatavoto semināru-diskusiju, kur runāsim par ĢIS attīstību Latvijā un ĢIS apguves nepieciešamību ģeomātikas nozares speciālistiem. Informācija par norises platformu tiks izziņota vēlāk, bet laiku 20.11.20. plkst. 10.00 varat jau rezervēt!

Aicinām pieteikties CLGE un GSA rīkotajam studentu konkursam!

CLGE jau astoņus gadus ir rīkojis ikgadējo studentu konkursu, kuram, no šī gada, līdzautori ir arī Eiropas GNSS aģentūra (GSA). Sadarbība ilga jau vairākus gadus un, GSA nozīmei konkursa ietvaros pieaugot, no šī gada GSA ar CLGE ir kļuvuši par šīs idejas partneriem, turpmāk konkursu organizējot kopīgi. Sākot ar šo gadu studentu konkursam mainījies arī formāts, ir izveidoti divi konkursa virzieni - "CLGE Students’ contest on the move" un "Geomatics on the Move Prize 2020"

Ieskaties un līdz 16.10.20. noteikti piesakies!

Mūžībā devies profesors Jānis Štrauhmanis

Uz mūža mājam 9.09.2020. devies bijušais RTU Ģeomātikas katedras vadītājs, pasniedzējs profesors Jānis Štrauhmanis. Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem!

JĀNIS ŠTRAUHMANIS

* Dzimis 15.06.1944. Rīgā

† Miris 09.09.2020. Rīgā

Pages