Ģeomātikas fakultāte plaši apmeklēta RTU Atvērto durvju dienu ietvaros

2022.gada 5.novembrī notikušo RTU Atvērto durvju dienu ietvaros Ģeomātikas katedra tika plaši apmeklēta.

Ģeomātikas laboratorijas apmeklētāji tika īsumā iepazīstināti ar galvenajiem Ģeomātikas uzdevumiem. Jauniešu uzmanību piesaistīja gan tālizpētes informācijas ieguves un izmantošanas iespējas, gan ģeotelpisko datu pielietošana ikdienā.

Ģeomātikas katedras piedāvātās iespējas un sasniegtie rezultāti atspoguļoti arī LTV sižetā par RTU Atvērto durvju dienu pasākumu.