Strūves ģeodēziskā loka pasākumi 2021. gada rudenī

2021. gads Strūves loka aktīvistiem ir labi padevies. Pavasarī tapa atklāts sakoptais Bristen punkts, kurā realizēta ideja par lauka observatoriju, bet nu rudenī atklās punta Dabors-kalns skatu torni un brīnišķīgo apkārtni. 

Jebkuram interesentam ir iespēja 25. septembrī plkst. 13.00 ierasties uz torņa atklāšanu un piedalīties šaja notikumā. Pasākumā būs iespēja pabaudīt skaisto sēļu ainavu, izzināt tās stāstu ekskursijā, bet neizpaliks arī uzruna un protams arī sēļu dziesmotās sasaukšanās. 

Bet nākamajā dienā, 26. septembrī plkst. 10.00, Daugavas labā krasta iemītnieki un visi citi interesenti aicināti piedalīties ikgadējā pārgājienā un Nessaule-kalns punktu. Vairāk informācijas: http://www.cesvaine.lv/sakums/aktualitates/all-events/browse/6/backPid/98/article/pargajiens-uz-struves-punktu-nesaules-kalna.html.

  • 25.09.21. plkst. 13.00 Dāburkalns, Sēlpils pag., Jēkabpils nov., 56.583928, 25.691897 (paceļam var iebraukt apskatīt Bristen ar lauka observatoriju - Ģrebļa kalns, Seces pag., Aizkraukles nov., 56.581451, 25.359767);
  • 26.09.21. plkst. 10.00 pilcēšanās Cesvaines Tūrisma centrā, Pils ielā 2.