Darba plānojums 2022./2023. akadēmiskā gada RUDENS semestrī

7. oktobris plkst. 10.00 - prakses pārskatu aizstāvēšana;

16. oktobris - pieteikšanās beigas RTU 63. SZK sekcijai “Ģeomātika”;

20. oktobris plkst. 9.00 - RTU 63. SZK sekcija “Ģeomātika”;

28. oktobris plkst. 10.00 - gala pārbaudījuma darbu pirmā priekšaizstāvēšana;

25. novembris plkst. 10.00 - gala pārbaudījuma darbu otrā priekšaizstāvēšana;

16. decembris - gala pārbaudījuma darbu pirmās redakcijas iesniegšana (75%);

6. janvāris - gala pārbaudījuma darbu gala redakcijas iesniegšana;

23. - 25. janvāris - gala pārbaudījuma darbu aizstāvēšana (diena un laiks tiks precizēts).

Atgādinām par prasību gala pārbaudījuma darba autoriem piedalīties vismaz vienā zinātniskā konferencē (Metodisko norādījumu punkti 2.1.4., 2.1.5., 2.2.6., Metodiskos norādījumus var atrast www.geomatika.rtu.lv).