Profesionālā bakalaura un maģistra programmu «Ģeomātika» absolventi aizstāvēs gala pārbaudījuma darbus par digitālajā pasaulē aktuāliem tematiem

26. janvārī no plkst. 10.00 RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātē, Ķīpsalas ielā 6A, 543. auditorijā, notiks profesionālā bakalaura un maģistra programmu «Ģeomātika» gala pārbaudījumu darbu aizstāvēšana. RTU BIF Ģeomātikas katedra aicina kolēģus, studējošos un citus interesentus apmeklēt šo pasākumu un atbalstīt jaunos speciālistus! 

Valsts pārbaudījumu komisija SIA «Latvijasmērnieks.lv» valdes locekļa Rinalda Smilgas vadībā, piedaloties komisijas locekļiem – Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Vides un būvzinātņu fakultātes dekānam, Zemes pārvaldības un ģeodēzijas katedras profesoram Armandam Celmam, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Telpiskās plānošanas departamenta Zemes politikas nodaļas vadītājam Edvīnam Kāpostiņam, RTU Ģeomātikas katedras asociētajam profesoram Mārim Kaļinkam, Latvijas Mērnieku biedrības valdes loceklim Jānim Klīvem, RTU Ģeomātikas katedras docentam Mārtiņam Reinikam un Latvijas ĢIS biedrības valdes loceklim Intam Luksam, vērtēs trīs bakalaura darbus: 

  • «ĢIS risinājumi autoceļu attēlošanai un pārvaldībai»;
  • «Digitālo dvīņu lietojums iekštelpu navigācijā un pārvaldībā»;
  • «Monitoringa sistēmas vēsturiskajā apbūvē»

un piecus maģistra darbus:

  • «Topogrāfisko virszemes elementu uzmērīšanas metožu efektivitāte»;
  • «Pasaules okeāna ūdens līmeņa celšanās ietekme uz Papes Koņu ciemu, pielietojot fotogrammetrijas 3D modelēšanas metodes»;
  • «Digitālo tehnoloģiju iespējas ģeotelpas vēsturiskai izpētei»;
  • «Virtuālās un papildinātās realitātes tehnoloģiju pielietošana iekštelpu attēlošanā»;
  • «Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvās teritorijas digitālais dvīnis».

 Visi studentu izstrādātie pētniecības darbi ir par šodien digitālajā pasaulē aktuāliem tematiem, kas kļuvuši par visu mūsu ikdienas neatņemamu sastāvdaļu.