16.06.23 Profesionālā bakalaura un maģistra programmu «Ģeomātika» absolventi aizstāvēs gala pārbaudījuma darbus