Latvija kļuvusi par Starptautiskās ģeodēzijas un ģeofizikas apvienības biedru