Ģeomātikas katedras darbinieki saņem RTU Goda darbinieka nosaukumu