Dr.ing. Reiner Jäger vieslekcijas

2014.gada 11.septembrī RTU Ģeomātikas katedrā 112. auditorijā būs iespējas apmeklēt profesora Dr.-Ing. Reiner Jäger vieslekcijas. Vieslekcijas notiks LU Fotonika LV projekta ietvaros. Prof. 
Dr.-Ing. Reiner Jäger ir Karlsruhe University of Applied Sciences profesors, kura galvenās darbības jomas ir GNSS - deformāciju mērījumi, apstrāde, analīze, dažādu apstrādes moduļu izstrāde. Tāpat viņš darbojas vairākās citās ar ģeodēziju saistītās jomās - kā automatizētu programmatūru izstrādi, ģeoīdu modeļu izstrādi u.c.

Lekciju tēmas RTU :
10:15- Introduction lecture on the DGNSS mathematical reduction. Multi GNSS satellite systems. 
12:30- "GNSS/MEMS Multisensor based Precise Out-and Indoor Navigation and Georeferencing"
14:15- UAV navigation and flight control developments.