Studentu uzņemšana 2017./2018. mācību gadam

Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Transportbūvju institūta Ģeomātikas katedra 2017./2018. mācību gadā uzņem studēt gribētājus šādās studiju programmās :

Plašāka informācija par studiju programmām - https://stud.rtu.lv/rtu/vaaApp/sprpub

Informācija par uzņemšanu - http://www.rtu.lv/lv/studijas/uznemsana