Darbu plānojums 2016./2017. akadēmiskā gada PAVASARA semestrī

23. matrts plkst. 1000 - bakalaura/maģistra darbu pirmā priekšaizstāvēšana;

24. aprīlis plkst. 1000 - bakalaura/maģistra darbu otrā priekšaizstāvēšana;

24. aprīlis plkst. 1200 - studiju priekšmeta Prakse (BĢE010) atskaites priekšaizstāvēšana;

28. aprīlis plkst. 1000 - RTU 58. Studentu zinātniski tehniskā konference, sekcija “Ģeomātika” (pieteikšanās līdz 24. martam, tēžu iesniegšana līdz 20. aprīlim);

28. aprīlis – bakalauru/maģistru darbu tēmu iesniegšana;

15. maijs - bakalaura/maģistra darbu 75% gatavība (pielaišana aizstāvēšanai);

1. jūnijs - bakalaura/maģistra iesieto darbu iesniegšana Ģeomātikas katedrā;/p>

12. - 16. jūnijs - bakalaura/maģistra darbu aizstāvēšana (diena un laiks tiks precizēts)

Atgādinam par prasību piedalīties vismaz vienā zinātniskā konferencē (Metodisko norādījumu punkti 1.4., 1.5., 10.6.). Metodiskos norādījumus var atrast www.geomatika.rtu.lv un katedrā (Meža iela 1 k-1, 110. telpa)