2018./2019. mācību gada RUDENS semestra bakalaura darbu aizstāvēšana