Strūves ģeodēziskā loka punkta "Arbidāni" atjaunošana

Pagājušajā trešdienā, 26.09.18., Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde un Salas novada pašvaldība atjaunoja Srūves ģeodēziskā loka punktu “Arbidāni”, rekonstruējot punkta zīmi – 5 cm diametrā un 3 cm dziļumā akmens plāksnē ieliets svins, kurā veikta atzīme. (mantojums.lv)

Arī Ģeomātikas katedra bija klātienē, lai aplūkotu šo notikumu un būtu liecinieki tam. Plašāka informācija lsm.lv