LUA: partijām nav pietiekamas izpratnes par augstākās izglītības nozīmi valsts tautsaimniecības attīstībā

 

2018.gada 27.septembrī – Latvijas Universitāšu asociācija (LUA), izvērtējot uz 13. Saeimu kandidējošo partiju programmas, secina, ka partijām aizvien nav pietiekamas izpratnes par augstākās izglītības nozīmi valsts tautsaimniecībā.

Salīdzinot ar partiju piedāvājumu pirms 12. Saeimas vēlēšanām, augstākās izglītības jautājums pirms šīm vēlēšanām politisko partiju programmās ir pieminēts biežāk un izvērsts plašāk. Tas nozīmē, ka pamazām partijās pieaug izpratne, ka bez efektīvas augstākās izglītības sistēmas nav iespējams nodrošināt strauju tautsaimniecības un valsts kopējo attīstību.

«Bez izglītotiem cilvēkiem un zinātnē balstītām inovācijām valstī nav iespējama konkurētspējīgas tautsaimniecības attīstība. Ja nākamajos četros gados netiks veikta augstākās izglītības un zinātnes sistēmas un atbilstoša apmēra finanšu resursu nodrošināšana, tad Latvijas attīstības tempi salīdzinājumā ar Igauniju un Lietuvu, un citām Eiropas Savienības valstīm būtiski kritīsies, nesasniedzot vēlamo iedzīvotāju labklājības līmeni,» uzsver LUA izpilddirektors Artūrs Zeps.

Tomēr kopumā tikai trīs partijas – Jaunā Vienotība, ZZS un «Attīstībai/Par!» – izglītības jautājumu ir izvirzījušas par prioritāti, izstrādājot augstākās izglītības politikas attīstības redzējumu. Savukārt viena partija – Latvijas Krievu savienība – augstāko izglītību savā programmā nav pieminējusi nemaz.

Vairāku partiju solījumi attiecībā uz augstāko izglītību un zinātni ir ļoti kritiski vērtējami. Piemēram, valsts budžeta palielināšana līdz 1,5–2% no IKP nav uzskatāma par tuvākajos gados reāli izpildāmu solījumu, ja vien augstākā izglītība tiešām beidzot netiek noteikta kā valsts prioritāte. Tāpat diskutabla ir ideja par jaunas IKT augstskolas izveidi, jo, ņemot vērā iedzīvotāju skaita samazināšanos, Latvijā jau šobrīd ir pārāk daudz augstākās izglītības iestāžu. Arī piedāvājums apvienot visas augstskolas vienā universitātē nav uzskatāms par efektīvu risinājumu augstākās izglītības sistēmas sakārtošanai, kamēr netiek pārskatīta esošā augstākās izglītības iestāžu skaita lietderība.

LUA aicina iedzīvotājus piedalīties vēlēšanās un balsot par tālredzīgu, mūsdienīgu un pragmatisku politiku, kurā kā viens no svarīgākajiem jautājumiem tiek izvirzīta augstākā izglītība un zinātne, jo tas ir vienīgais ceļš uz labklājīgu un gudru valsti, uzsver A. Zeps.