Darbu plānojums 2018./2019. akadēmiskā gada PAVASARA semestrī

22. februāris, plkst. 10.00 - prakse pārskata aizstāvēšana;

1. - 22. marts  - pieteikšanās RTU 60. Studentu zinātniski tehniskajai konferencei;

29. marts, plkst. 10.00 - gala pārbaudījuma darbu pirmā priekšaizstāvēšana;

15. aprīlis - noslēdzas SZTK tēžu ievietošana ORTUS un iesūtīšana sekcijas vadītājam;

26. aprīlis - gala pārbaudījuma darbu otrā priekšaizstāvēšana;

26. aprīlis, plkst. 10.00 - RTU 60. SZTK sekcija “Ģeomātika”;

8. maijs - gala pārbaudījuma darbu pirmās redakcijas iesniegšana (75%);

27. maijs - iesieto gala pārbaudījuma darbu iesniegšana Ģeomātikas katedrā;

10. - 14. jūnijs - gala pārbaudījuma darbu aizstāvēšana (diena un laiks tiks precizēts);

21. jūnijs - RTU Lielais izlaidums.

Atgādinam par prasību piedalīties vismaz vienā zinātniskā konferencē. Metodiskos norādījumus var atrast www.geomatika.rtu.lv un katedrā (Meža iela 1 k-1, 116. telpa).