18.01.2024 profesionālā bakalaura programmas «Ģeomātika» absolventi aizstāvējuši gala pārbaudījuma darbus

18.janvārī RTU Būvniecības un mašīnzinību fakultātē notika profesionālā bakalaura programmas «Ģeomātika» gala pārbaudījumu darbu aizstāvēšana. 

Valsts pārbaudījumu komisija SIA «Latvijasmērnieks.lv» valdes locekļa Rinalda Smilgas vadībā, piedaloties komisijas locekļiem – Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Vides un būvzinātņu fakultātes dekānam, Zemes pārvaldības un ģeodēzijas katedras profesoram Armandam Celmam, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Telpiskās plānošanas departamenta Zemes politikas nodaļas vadītājam Edvīnam Kāpostiņam, RTU Ģeomātikas katedras asociētajam profesoram Mārim Kaļinkam, Latvijas Mērnieku biedrības valdes loceklim Jānim Klīvem, RTU Ģeomātikas katedras docentam Mārtiņam Reinikam un Latvijas ĢIS biedrības valdes loceklim Intam Luksam, vērtēja četrus bakalaura darbus: 

  • Ģeotelpisko datu integrēšana 3D atvērto datu platformās.
  • SLAM lāzerskenēšanas salīdzinājums ar stacionāro lāzerskenēšanu.
  • Kvaziģeoīda RIGA ‘20 un ģeodēziskā tīkla saderība.
  • Ģeomagnētisko datu apstrāde.