58. Studentu Zinātniski tehniskā konference

Studentu Zinātniski tehniskā konference /SZTK/ – pasākums, kura laikā studentiem ir iespēja prezentētsavu zinātnisko darbību plašākam cilvēku lokam, iespēja iegūt savu pirmo publikāciju, iesniedzot savu darbu pēc konferences kādā no RTU žurnāliem.

Šogad ir pirmais gads, kopš konference ir ieguvusi vienotu stilu un seju, jaunu konceptu, kā arī koference ir augusi izmēros un viss notiek vēl grandiozāk kā jebkad agrāk.

Pieteikties konferencei var jebkurš students, kurš veic zinātnisko darbību. Pieteikties var pie sava sekcijas vadītāja. Savu tēzi ir nepieciešams ievietot  ORTUS vidē un iesūtīt darba vadītājam -  paraugs.

Līdz 20. aprīlim studentiem ir jāievieto savas tēzes ORTUS vidē. Pieteikties var līdz 24.martam.

Konference notiek 28. aprīlī. Konference noslēdzas ar plenārsēdi – 10. maijā.

Atbildīgais par Ģeomātikas sekciju ir doktorants Didzis Dobelis (Didzis.Dobelis@rtu.lv).

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzu vērsties pie Andas Barkānes:
e-pasts: anda.barkane@rtusp.lv
mob. tel.: +371 27896240