2017. gadā plānotās zinātniskās konferences un semināri

2017. gada 6. janvārī plkst. 10:00 Latvijas Lauksaimniecības universitātes konference „Zemes pārvaldība un mērniecība”. 
Referātu sesijas notiks LLU Vides un būvzinātņu fakultātē (VBF), Jelgavā, Akadēmijas ielā 19, 902. auditorija. 
Sesijas darbu organizē LLU VBF Zemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra.

2017. gada 3. februārī plkst. 9:00 Latvijas Universitātes 75. zinātniskā konference. 
Zemes un vides zinātņu sekcijas ietvaros referātu sesija „Ģeomātika”. 
Referātu sesijas notiks ĢZZF, Jelgavas ielā 1. 
Sesijas darbu organizē LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Ģeomorfoloģijas un ģeomātikas katedra.

2017. gada 10. februārī plkst. 10:00 Latvijas Universitātes 75. zinātniskā konference. 
Ģeodēzijas un Ģeoinformātikas referātu sesija „Ģeodēzija un astronomija”. 
Referātu sesijas notiks LU, Raiņa bulvārī 19. 
Sesijas darbu organizē LU Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūts(GGI).

2017. gada 27.-29. aprīlis 58. RTU Studentu Zinātniski tehniskā konference (SZTK 2017), apakšsekcija “Ģeomātika”. Tēmas ziņojumiem pieteic ar zinātniskiem vadītājiem. Jāsagatavo un jāiesniedz tēzes. 
Referātu sesijas notiks RTU, Ķīpsalas ielā 6B-112 (ja nebūs jaunās telpas). 
Konferences darbu organizē RTU Studentu parlaments
Sesijas darbu organizē RTU Ģeomātikas katedra.

2017. gada 27.-29. septembris RTU IMST konference “Innovative Materials, Structures and Technologies” (IMST 2017)
Konferences darbu organizē RTU BIF

2017. gada 14.-20. oktobris RTU 58. starptautiskā zinātniskā konference un apakšsekcija “Ģeomātika”. 
Referātu sesijas notiks RTU, Ķīpsalas ielā 6. 
Sesijas darbu organizē RTU Ģeomātikas katedra.

•    Pasākumu laiks un vieta var mainīties un tiek precizēti īsi pirms pasākuma.
Papildus info Ģeomātikas katedrā (geomatika@rtu.lv vai martins.reiniks@rtu.lv
•    Skatīt RTU Ģeomātikas katedras Metodisko norādījumu 1.4.8., 1.5.6. un 10.6.9. punktus. http://geomatika.rtu.lv/sites/geomatika.rtu.lv/files/geomatika/Veidlapas...