RTU Ģeomātikas katedra pirms 18. novembra aicina atcerēties Latvijas ģeodēzisko mērījumu pirmsākumus

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Būvniecības inženierzinātņu fakultātes (BIF) Ģeomātikas katedra aicina interesentus, studentus un nozares profesionāļus uz svinīgo atceri par godu RTU Ģeomātikas katedras atjaunošanas 25. gadadienai un Rīgas ģeodēziskā tīkla sākumpunkta piemiņas plāksnes atjaunotnes 15. gadadienai. Pasākums notiks Latvijas 98. dzimšanas dienas priekšvakarā, ceturtdien, 17. novembrī, plkst. 15 Rīgas Svētā Pētera baznīcā.

Tieši no Pēterbaznīcas smailes no 1921. gada līdz 1945. gadam, kad valsts mērīšanas vajadzībām darbojās vienotais Latvijas valsts trigonometriskais tīkls, tika rēķinātas ģeogrāfiskās koordinātas visai Latvijas teritorijai. 2001. gada 17. novembrī, Rīgas 800 gadadienas priekšvakarā, Rīgas Svētā Pētera baznīcā – Rīgas ģeodēziskā tīkla sākumpunktā jeb nullpunktā – tika atjaunota vēsturiskā Latvijas ģeodēziskā grīdas piemiņas zīme un uzstādīta sienas plāksne ar sākumpunkta koordinātām pašlaik pieņemtajā pasaules ģeodēziskajā sistēmā – WGS 84. Uz plāksnes norādīts arī vietas vidējais augstums virs jūras līmeņa, proti, 6,22 m. Šī piemiņas plāksne rīdziniekiem un pilsētas viesiem sniedz uzskatāmu liecību par Latvijas ģeodēzijas un kartogrāfijas vēsturi.
17. novembrī pasākumā «Latvijas koordinātu sākumpunkta atjaunošanas 15. gadadiena mūsdienu skatījumā» notiks RTU mācībspēku, studentu un citu Latvijas ģeodēzijas un kartogrāfijas speciālistu diskusija par precīzu koordinātu nozīmi zemes mērīšanā gan pagātnē un mūsdienās, gan arī nākotnē.

Pasākumā piedalīsies kādreizējās Ģeodēzijas un kartogrāfijas koordinācijas padomes (ĢKKP) priekšsēdētājs Normunds Pēterkops un ĢKKP biedri – RTU BIF dekāna vietnieks zinātniskajā darbā un Ģeomātikas katedras vadītājs Jānis Kaminskis, RTU Ģeomātikas katedras mācībspēks profesors un Latvijas universitātes vadošais pētnieks Jānis Balodis, Latvijas Zinātņu akadēmijas, Valsts zemes dienesta un Rīgas domes pārstāvji, kā arī Latvijas Mākslas akadēmijas Dizaina nodaļas Metāla dizaina katedras vadītājs Arvīds Endziņš, kurš vienlaikus
ir arī Rīgas Svētā Pētera baznīcā uzstādīto piemiņas plākšņu veidotāju – mākslinieku pārstāvis. Pasākumā uzstāsies koklētāja Līga Griķe.