RTU BIF Ģeomātikas katedras darba plānojums 2016./2017. akadēmiskā gada RUDENS semestrī

RTU BIF Ģeomātikas katedras 2016./2017.m.g. rudens semestra prakses atskaišu, bakalaura un maģistra darbu izstrādes grafiks

9. septembris plkst. 10:00 – prakšu aizstāvēšana
27. oktobris plkst. 10:00- bakalaura/maģistra darbu pirmā priekšaizstāvēšana 
21. novembris plkst. 12:00 - bakalaura/maģistra darbu otrā priekšaizstāvēšana
19.decembris - bakalaura/maģistra darbu 75% gatavība (pielaišana aizstāvēšanai) 
6. janvāris - bakalaura/maģistra iesieto darbu iesniegšana Ģeomātikas katedrā 
16. – 20. janvāris – bakalaura/maģistra darbu aizstāvēšana (diena un laiks tiks precizēts)