Erudīcijas konkursa "Vai tu esi mērnieks Nr.1?" 2016. gada 2. kārta

Noslēdzies ikgadējais erudīcijas konkurss "Vai tu esi mērnieks Nr.1?". 2. kārta notika 2016. gada 27. aprīlī  LU Zemes zinātņu fakultātē, Jelgavas ielā 1. Konkursa 2. kārtai bija kvalificējušās 4 komandas – divas no RTU un pa komandai no LU  un LLU. RTU pārstāvēja “BAS 2 LAS” (Brita Laura Vespere, Inga Pedāne, Ainārs Brālītis, Gundars Zadovskis) un “Zaļie mērnieki” (Inta Ivanova, Alvis Apiņš, Artūrs Stradiņš, Toms Toločko).
Konkursā tika vērtēts katras komandas sveiciens jeb “vizītkarte”, radošā izpausme un spēja skaidrot profesionālus terminus (alias vārdu paskaidrošanas spēle), erudīcija piecu kategoriju jautājumu grupās un rezultāts praktiskā uzdevumā.
Šogad praktikais uzdevums tika sarūpēts, izmantojot arī elektroniskos tahimetrus. Visām komandām bija jānosaka markas augstums uz ēkas fasādes, izmantojot tuvumā esošo N1 tīkla punktu un augstuma pārnešanu ar trigonometrisko un ģeometrisko līmetņošanu.
RTU komandai “BAS 2 LAS” tika sasniegts labākais praktiskā uzdevuma rezultāts. Tomēr tas neatsvēra nepilnības citās konkursa disciplīnās. Rezultātā RTU ierindojās 3. un 4. vietā, LLU komanda sasniedza 2. vietu un 1. vieta mājnieku LU komandai “Merkators”.
Paldies visiem studentiem un līdzjutējiem! Jācer, ka iegūtā pieredze tiks izmantota nākamā gadā! 2017. gadā konkurss notiks RTU.
Paldies Aivaram Markotam (LU) un Agnim Rečam (LU), Ilzei Jankavai (Latvijasmernieks.lv (LM)), Laurim Goldbergam (LM) un Rinaldam Smilgam (LM).