RTU 57. Studentu zinātniski tehniskās konferences Ģeomātikas sekcija

29.04.2016. notika ikgadējā RTU studentu zinātniski tehniskā konference. Ģeomātikas sekcijā tika pārstāvēti 12 ziņojumi.

  • Lustinieks Jānis “Zemesgrāmatas un kadastra apvienošanas ieviestās izmaiņas”,
  • Ignatāne Līga “Zemes lietošanas veidu noteikšana kadastrālās uzmērīšanas vajadzībām Latvijā”,
  • Mednis Miks “Resursu datnes izveide zemes kadastrālās uzmērīšanas grafisko dokumentu noformēšanai”,
  • Trišins Ēriks “Ķīpsalas kompleksa interaktīvas kartes lietotnes darbības salīdzinājums uz populārākajām mobilajam platformam”,
  • Mališeva Viktorija “Elektrības kabeļu piesaišu nozīme topogrāfiskajā plānā”,
  • Ozoliņa Līga “Kultūras, arheoloģiskā un mākslas pieminekļa (kultūrvēsturisko) teritoriju apgrūtinājumu izņemšana no izvērtēšanas kadastrālajā vērtēšanā zemei”,
  • Dāle Ilze “3D projekta izveide mašīnu automatizācijas vajadzībām”,
  • Ņesterenko Gunta “Ģeotelpiskās informācijas izmantošana Jēkabpils pilsētā”,
  • Nagle Linda “Ģeolietotne cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”,
  • Pastars Renārs “Nekustāmā īpašuma robežzīmju saglabāšna”.

Par labāko maģistrantu ziņojumu atzīts Lindas Točas referāts “Sentinel-2 datu pielietojums tālizpētes pētījumos” (zinātniskais vadītājs Inese Jaunzeme) un pamatstudiju grupā Dagmāras Krūmiņas ziņojums “Lāzerskenēšanas tehnoloģiju izmantošana valsts kultūrvēsturisko pieminekļu aizsardzībā” (zinātniskais vadītājs Mārtiņš Reiniks).

Paldies ziņotājiem un zinātniskiem vadītājiem!