RTU 57. Studentu zinātniski tehniskās konferences "Ģeomātikas'' sekcija

Ģeomātikas katedra aicina bakalaurus un maģistrus pieteikties RTU 57. Studentu zinātniski tehniskajā konferencē, kas notiks 2016. gada 29. aprīlī.

Pieteikšanās līdz 2016. gada 11. aprīlim plkst. 12.00. sūtot e-pastu uz geomatika@rtu.lv ar referāta nosaukumu, autoru un darba zinātnisko vadītāju (par piedalīšanos konferencē informējiet arī savu darba vadītāju).

Konferencei ir jāsagatavo 10 minūšu prezentācija, ietverot:

  • mērķi, uzdevumus un tēmas aktualitāti;
  • pētījumu, eksperimentu gaitu un metodes jeb kas tika darīts, lai izpildītu uzdevumus un sasniegtu mērķi;
  • sasniegtos vai sagaidāmos teorētiskos un praktisko rezultātus.

Ieguvumi no dalības studentu konferencē:

  • pieredz uzstājoties un tēmas prezentēšanā;
  • iespēja aizstāvēt bakalaura/maģistra darbu (dalība kādā no konferencēm obligāta);
  • interesenta vieslekcija;

Konferences darba valoda: latviešu. 

Konferences labākais referāts tiks apbalvots konferences plenārsēdē maijā.

Uzdot jautājumus un iepazīties ar tēžu veidošanas paraugu iespējams Ģeomātikas katedrā vai sūtot e-pastu uz geomatika@rtu.lv.