RTU 55. Studentu zinātniski tehniskā konference - Ģeomātikas sekcija

2014. gada 25. aprīlī  notiks ikgadējā RTU studentu zinātniskā un tehniskā konference - Ģeomātikas katedras sekcija, kuras ietvaros ikviens katedras students varēs parādīt savas zināšanas un pilnveidot uzstāšanās prasmes. 
Konferences mērķis ir rosināt bakalaura, maģistratūras un doktorantūras studentus aktīvāk pievērsties aktuālu problēmu pētīšanai, risinot dažādus teorētiskus un praktiskus zinātniskos jautājumus. 
Pieteikt savu dalību konferencē  ir iespējams līdz 14. aprīlim, norādot vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju, un nosūtot to uz e-pastu: geomatika@rtu.lv
 
 
Labāko darbu autori 13. maijā tiks apbalvoti  - 55. SZTK  noslēguma plenārsēdē. 
 
RTU 55. Studentu zinātniski tehniskā konference - Ģeomātikas sekcija
Norises laiks: 25. aprīlis, pulkst. 10.00
Norises vieta: Āzenes iela 16/20, 131. auditorija