Erudīcijas konkursa "Vai tu esi mērnieks nr.1?" 1. kārta

21.martā RTU Ģeomātikas katedrā notiks studentu erudīcijas konkursa "Vai tu esi mērnieks nr.1?" 1.kārta, kas notiek katrā universitātē atsevišķi. Erudīcijas konkursa 2.kārtā plānota aprīlī.
 
Vairāk par konkursa 1. kārtas norisi:
 
Konkursa formāts - 1) jautājumi ar atbildēm (jāizvēlas pareizā), 2) izvērsta atbilde (piemēram, skaidrojums), praktisks uzdevums (arī darbs ar instrumentiem).
Erudīcijas konkursa būs ietverti teorētiski un praktiski uzdevumi par Zemes parametriem un mērniecības vēsturi, instrumentiem, kartogrāfiju, inženierģeodēziju un  vispārīgiem ģeomātikas jautājumiem.
Jautājumi tiks uzdoti secīgi, visiem vienlaicīgi un atbilžu sniegšanai tiks dots noteikts laiks.
Izvērstā atbildē tiks vērtēta sniegtās atbildes izvērsums un pamatojums. 
Uzdevumu risinājumā vērtēs ne tikai ātrumu, bet arī iegūto rezultātu un precizitāti.
 
Plānotais laiks 2-3 h
 
Erudīcijas konkursa "Vai tu esi mērnieks nr.1?" 1. kārta:
Norises laiks: 21. marts,  pulksten 15:00
Norises vieta: Āzenes iela 16/20, 131. auditorija