Diplomdarbu un maģistra darbu aizstāvēšana

2014. gada 22. janvāri plkst. 9:00  - topošie bakalauri un maģistri aizstāvēs savus diplomdarbus un maģistra darbus. Šajā ziemā savus bakalaura darbus ar inženierprojektu aizstāvēs šādi Ģeomātikas katedras studenti:

 • Laila Brīvule  -   CAD datu transformācijas algoritmi uz ĢIS
 • Artūrs Endzeliņš  -  Satelītu signālu uztveršanas vertikālā leņķa ietekme GNSS pozicionēšanā
 • Ģirts Gornostajs  -  Lauku reģistra ģeotelpiskās informācijas aktualizēšana
 • Mairis Kļaviņš  -  Aerotermogrāfijas datu apstrāde un izmantošana siltumtīklu diagnostikā
 • Mārtiņš Rudzītis -   AS "Latvijas Valsts meži" īpašumā esošo mežu audzēšanas risku analīze
 • Liene Some -  Ģeoreferencēta informācija papildinātajā realitātē

 Maģistra darbus aizstāvēs:

 • Aļona Aņisimova  -  Automatizētās ģeneralizācijas problēmas
 • Karina Ameļčanka  -  Problēmas un risinājumi būvobjekta neatbilstības gadījumos
 • Rasa Brūna  -  Zemes lietošanas veidu aktualizācija, izmantojot tālizpētes materiālus
 • Jurijs Hoļms  -  Zemes lietošanas veidu elektroniskās kartes veidošana
 • Marija Kuļina  -  Novērojumu laika sēriju analīzes algoritmi
 • Katerīna Morozova  -   Globālās pozicionēšanas bazes līniju aprēķināšanas un tīkla izlīdzināšanas algoritmi
 • Marija Podniece  -  Ģeogrāfisko nosaukumu veidošanas un lokalizācijas problēmas
 • Māra Pucena  -  Zemes ierīcības darbi detālplānojuma īstenošanai
 • Madara Safonova  -   Valsts otrās klases nivelēšanas tīkla pilnveidošana Latvijas dienvidaustrumu daļā
 • Kristīne Sproģe  -  Zemes Konsolidācijas realizēšana un ieviešana Latvijā
 • Viesturs Sproģis  -  Latvijas dienvidaustrumu daļas kvaziģeoīda modeļu iegūšana, variējot ar ģeodēziskajiem datiem