Diplomdarbu aizstāvēšana

2014. gada 22. janvāri plkst. 9.00  - topošie bakalauri un maģistri aizstāvēs savus diplomdarbus.

Šajā semestrī savus bakalaura darbus ar inženierprojektu aizstāvēs šādi Ģeomātikas katedras studenti:

 • Laila Brīvule  -   CAD datu transformācijas algoritmi uz ĢIS;
 • Artūrs Endzeliņš  -  Satelītu signālu uztveršanas vertikālā leņķa ietekme GNSS pozicionēšanā;
 • Ģirts Gornostajs  -  Lauku reģistra ģeotelpiskās informācijas aktualizēšana;
 • Mairis Kļaviņš  -  Aerotermogrāfijas datu apstrāde un izmantošana siltumtīklu diagnostikā;
 • Mārtiņš Rudzītis -   AS "Latvijas Valsts meži" īpašumā esošo mežu audzēšanas risku analīze;
 • Liene Some -  Ģeoreferencēta informācija papildinātajā realitātē.

 Maģistra darbus aizstāvēs:

 • Aļona Aņisimova  -  Automatizētās ģeneralizācijas problēmas;
 • Karina Ameļčanka  -  Problēmas un risinājumi būvobjekta neatbilstības gadījumos;
 • Rasa Brūna  -  Zemes lietošanas veidu aktualizācija, izmantojot tālizpētes materiālus;
 • Jurijs Hoļms  -  Zemes lietošanas veidu elektroniskās kartes veidošana;
 • Marija Kuļina  -  Novērojumu laika sēriju analīzes algoritmi;
 • Katerīna Morozova  -   Globālās pozicionēšanas bazes līniju aprēķināšanas un tīkla izlīdzināšanas algoritmi;
 • Marija Podniece  -  Ģeogrāfisko nosaukumu veidošanas un lokalizācijas problēmas;
 • Māra Pucena  -  Zemes ierīcības darbi detālplānojuma īstenošanai;
 • Madara Safonova  -   Valsts otrās klases nivelēšanas tīkla pilnveidošana Latvijas dienvidaustrumu daļā;
 • Kristīne Sproģe  -  Zemes Konsolidācijas realizēšana un ieviešana Latvijā;
 • Viesturs Sproģis  -  Latvijas dienvidaustrumu daļas kvaziģeoīda modeļu iegūšana, variējot ar ģeodēziskajiem datiem.