Veksmīgi noslēgušies absolūtie gravimetriskie novērojumi

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra un Rīgas Tehniskās Universitāte sadarbībā ar Somijas ģeodēzijas institūtu (www.fgi.fi) laika posmā no 15. novembra līdz 1. decembrim veica absolūtos gravimetriskos novērojumus četros ģeodēziskos punktos, t.i. trijos gravimetriskā tīkla 1. klases punktos Rīga, Pope un Višķi, kā arī EUVN punktā Irbene.
 
Atkārtotie mērījumi Valsts ģeodēziskā tīkla punktos ļaus ne tikai noskaidrot Fenoskandijas celšanās efektā radītās Zemes smaguma spēka izmaiņas Baltijas valstīs, bet arī kalpos par pamatu Latvijas gravimetriskās sistēmas modernizēšanai un pilnveidošanai.
Katrā no punktiem tika veiktas divas 12 stundu garas novērojumu sesijas ar absolūto instrumentu FG5X-221,  t.i. Ziemeļu un Dienvidu virzienā. Papildus katrā punktā veica Zemes smagums spēka gradienta mērījumus ar relatīvo gravimetru, lai varētu veikt korektas smaguma spēka redukcijas.
 
Nākamā gada laikā par mērījumiem Latvijā tiks uzrakstīta arī publikācija.