Pasniedzējs Armands Auziņš aizstāv promocijas darbu

Šī gada 26. novembrī docents Armands Auziņs aizstāvēja savu promocijas darbu ekonomikas doktora grāda iegūšanai.

Darba nosaukums «Zemes izmantošana, efektivitātes novērtēšana, metodoloģija, zemes pārvaldība». Darbs tika izstrādāts Inženierekonomikas un vadības fakultātes Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūta Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedrā. Promocijas darba zinātniskais vadītājs: Profesors, Dr.oec. Jānis Vanags.

RTU Ģeomātikas katedras kolektīvs sirsnīgi sveic Armandu Auziņu ar augsto sasniegumu un novēl panākumus arī turpmākajā darbībā!