ĢIS diena Ģeomātikas katedrā

Katru gadu novembrī visā pasaulē atzīmē Starptautisko ĢIS dienu. Šogad, 20. novembrī, arī RTU Ģeomātikas katedrā atzīmēs šo dienu.  ĢIS dienas ietvaros katras lekcijas sākumā mācībspēki sniegs informatīvu prezentāciju par ĢIS, kā arī tiks apskatīti pielietojumi konkrētās profesijās, norādīti varianti katra konkrētā indivīda prasmju pilnveidei ar ģeogrāfisko informācijas sistēmu palīdzību. No pulksten 11:50 līdz 12:30 - ikvienam interesentam būs iespēja apskatīt un iepazīties Ģeomātikas katedrā pieejamo literatūras avotu klāstu par ĢIS tematiku.  
 
ĢIS gluži tāpat kā GPS ir neatņemama ģeomātikas jomas sastāvdaļa, bez kuras plašas pielietošanas nav iedomājama spožas nākotnes iegūšana un ilgtermiņa attīstība. ĢIS ir sava veida „ zīmju” valoda, kas mums nodrošina plašus starptautiskus kontaktus un sapratni ar kolēģiem ne tikai Baltijas valstu augstskolās, bet visā Eiropas savienībā. Šajā jomā novērojama visintensīvākā informācijas aprite un jaunu 
lietu, programmatūru, tehnoloģiju rašanās, kas veicina visas sabiedrības dzīves līmeņa izaugsmi un iekļaušanos pasaules vienotajā telpā.
 
 
Informācija par ĢIS dienu: gisday.com