RTU Būvniecības fakultātes jubilejas pasākums un absolventu salidojums

Būvniecības fakultātes kolektīvs 2013.gada 9.novembrī atzīmēs 150.dibināšanas gadadienu. Uz jubilejas pasākumu un fakultātes absolventu salidojumu, kas notiks Latviešu Biedrības namā, Rīgā, Merķeļa ielā 13, plkst.17:00, aicinām absolventus, bijušos un esošos darbiniekus. 
 
Ieeja ar ielūgumiem. Telefoni, pa kuriem pieteikties salidojumam: 67089112, 29192489.